Hasła rzeczowe

Michałek

„Michałek”, podziemny biuletyn zakładowy wydawany przez Tymczasową Komisję Zakładową w Biurze Projektów Budownictwa Ogólnego Miastoprojekt w Częstochowie X 1982–VII 1983.

Ukazało się 11 nr., obj. 1–4 s., format A4, powielanych w formie maszynopisu przebitkowego w nakł. ok. 30 egz. Pismo nie było datowane, dwa pierwsze nr. nienumerowane, od nr. 3 opatrzone stemplem w kolorze czerwonym „NSZZ Solidarność”. Tytuł upamiętniał b. dyr. Michała Kamińskiego, cieszącego się szacunkiem załogi.

W redakcji: Zbigniew Śliwiński i Kazimierz Kołodziejczyk, którzy także pisali teksty i powielali pismo, współpraca: Ryszard Sidorowicz (autor tekstów) i Marek Mulczyk (przy powielaniu), K. Kołodziejczyk był wykonawcą stempla.

Publikowano teksty sprzeciwiające się delegalizacji „S”, wzywano do bojkotu nowych związków, piętnowano represje dyrekcji wobec pracowników i przypadki gorliwych kolaborantów, wezwano do strajku 10 XI 1982, nr 8 (8 III 1983) poświęcono kobietom, które przebywały w obozach internowania, a nr 10 i 11 pielgrzymce papieża Jana Pawła II. 

Kolportowano bezpłatnie w zakładzie i Częstochowie.

Wojciech Rotarski

Opcje strony

do góry