Hasła rzeczowe

Solidarność Budowlana

„Solidarność Budowlana”, podziemny biuletyn zakładowy wydawany przez TKZ w Kombinacie Budowlanym w Częstochowie XII 1982–VI 1984 oraz IX 1988–IV 1989.

Ukazywał się nieregularnie, w pierwszym okresie nienumerowany (znanych 9 nr.), niedatowany, w drugim okresie wydano 3 nr. obj. 2 s., format A4, nakł. ok. 150 egz., druk na ręcznym powielaczu, tytuł naniesiono stemplem w kolorze czerwonym, nr ostatni powielono metodą sitodruku.

Redaktorem i autorem tekstów był Józef Urbanek, który również drukował przy pomocy Mirosława Kiedrzyna (w jego domu). 1 VI 1984 wpadka drukarzy podczas zleconego druku nr. 2 podziemnego biuletynu „NSZZ Solidarność Żyje”, z tego powodu przerwa w wydawaniu.

Publikowano teksty sprzeciwiające się delegalizacji „S”, podwyżkom cen, wzywano do bojkotu nowych związków, wyborów. 31 VIII 1983 wezwano do bojkotu prasy, Dziennika Telewizyjnego i spowolnienia tempa pracy, 16 XII 1983 do 15-minutowej przerwy w pracy dla uczczenia poległych 1970 i 1981. Piętnowano donosicieli, przypadki marnotrawstwa i złodziejstwa kadry, dyspozycyjności Rady Pracowniczej wobec dyrekcji; przypominano rocznicę Katynia, umów sierpniowych, rejestracji „S”, Święta Niepodległości. Od IX 1988 informowano o działalności reaktywowanej „S” w zakładzie.

Kolportowano bezpłatnie w zakładzie i w sieci kolportażowej pisma podziemnego „CDN”.

Wojciech Rotarski

Częstochowa, Region Częstochowa

Opcje strony

do góry