Hasła rzeczowe

Luxus

„Luxus”, pismo (art-zin) związane ze środowiskiem Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych we Wrocławiu, założone przez Grupę Artystyczną Luxsus. Ukazało się 6 n-rów (nr 1 1982, nr 6 VI 1986), obj. 20–30 s., format A3, technika druku: odręcznie wykonywane elementy, szablon, ksero, offset, sitodruk, linoryt, okładki powstawały z grubej tektury kartonowej w wymiarach większych od formatu A3, nakł. ok. 30–50 egz., wychodziło nieregularnie. W redakcji m. in. Ewa Ciepielewska, Marek Czechowski, Artur Gołacki, Bożena Grzyb-Jarodzka, Piotr Gusta, Paweł Jarodzki, Jerzy Kosałka, Szymon Lubiński, Stanisław Sielicki, Małgorzata Plata. „Luxus” miał być pismem obrazoburczym, gł. w sprawach dot. polityki, ale także sztuki i religii. Na jego treść składały się grafiki wykonane różnymi technikami oraz kolaże, które często opatrywano krótkimi tekstami lub wypowiedziami. Drukowane i kolportowane przez redakcję, gł. we wrocławskim środowisku artystycznym.

Agnieszka Klarman

Opcje strony

do góry