Hasła rzeczowe

Ruch Związkowy

„Ruch Związkowy”, podtytuł: „Pismo poświęcone odrodzeniu wolnego ruchu zawodowego w Polsce”, pismo ROPCiO wydawane w Łodzi 1978–1980. Ukazało się 8 n-rów, obj. 8 s., druk na ramce, nakł. do 1 tys. egz. (n-ry 1–3) i na offsecie, nakł. kilka tys. egz., drukowane przez Wydawnictwo im. Konstytucji 3 Maja (nr 4). N-ry 1–10, bez n-rów 6 i 8 skonfiskowanych przez SB przed drukiem. W redakcji: Andrzej Woźnicki (redaktor nacz.), Kazimierz Świtoń, Roman Kściuczek i Jan Zapolnik (3 ostatni reprezentowali środowiska WZZ i dostarczali informacji o swojej działalności); druk w mieszkaniach Wojciecha Szostaka i Henryka Tomczaka. Publikowano materiały informacyjne i oficjalne oświadczenia WZZ; sporadycznie pojawiały się krótkie teksty historyczne, np. z okazji 11 XI bądź 1 IX.

Grzegorz Waligóra

ROPCiO, Lodz

Opcje strony

do góry