Hasła rzeczowe

Serwis Informacyjny Ruchu Wolność i Pokój (Opole)

„Serwis Informacyjny Ruchu Wolność i Pokój”, pismo wydawane przez uczestników Ruchu WiP w Opolu XII 1987 – XII 1988. Założone i redagowane przez Joachima Pawliczka i Tomasza Wojciechowskiego. Ukazało się 10 n-rów, obj. 2 s., n-ry 5–10 obj. 1 s., format A4 i A5, druk na powielaczu, nakł. 500 egz.; n-ry 1–4 miesięcznik (z przerwą podczas wakacji 1988). Pismo finansowane ze środków własnych; za druk, oprócz redaktorów, odpowiedzialni byli: Marcin Kaczyński, Mirosław Moliński, Grażyna Luczyk (Saj), Krzysztof Saj i Jacek Świdrak. W piśmie informowano o celach i bieżącej działalności Ruchu WiP w kraju oraz na Śląsku Opolskim, m.in.: o akcjach odmowy służby wojskowej, głodówkach w obronie uwięzionych, żądaniach wycofania wojsk sowieckich z Polski oraz demonstracjach przeciw budowie elektrowni atomowej w Żarnowcu. Publikowano także informacje o represjach wobec działaczy opozycyjnych w woj. opolskim i w kraju, m.in. Sławomira Dutkiewicza, Oskara Kasperka oraz Krzysztofa Galińskiego. Wyjątkiem był nr 9, który poświęcono tematyce zagranicznej, m.in. prohibicji w ZSRS, demonstracjom antyrządowym w Rumunii oraz represjom za odmowę służby wojskowej w Grecji. Kolportowane gł. na Śląsku Opolskim oraz w Warszawie, Wrocławiu i Poznaniu. Ze wzgl. konspiracyjnych gotowy nakł. dzielono zwykle na 2 części, które rozprowadzały niezależne od siebie grupy. Kolportowali działacze Ruchu WiP w Opolu: J. Pawliczek, T. Wojciechowski, M. Kaczyński, M. Moliński, G. Luczyk (Saj), K. Saj, J. Świdrak, Teresa Bielewicz, Adam i Zbigniew Cieślińscy, Piotr Gociek, Bartłomiej Morawski, Marcin Popiel, Iwona Żarczyńska oraz harcerze z 4. Szczepu ZHP w Opolu.

Mariusz Patelski

Opcje strony

do góry