Hasła rzeczowe

Solidarność Głogowska

„Solidarność Głogowska”, podtytuł: „Biuletyn Informacyjny MKK NSZZ «Solidarność» w Głogowie”, podziemne pismo wydawane IX 1983 – X 1987 przez tajną MKK w Głogowie. Założone przez Stanisława Orzecha i Kazimierza Urbana. Ukazały się co najmniej 23 n-ry (wg opracowań bibliograficznych 1985–1987 co najmniej 34 n-ry), obj. 2–4 s., format A4, druk na powielaczu i techniką sitodruku, nakł. 2–3 tys. egz.; wychodziło z niejednolitą numeracją, nieregularnie, co powoduje problem z ustaleniem łącznej liczby edycji. W redakcji: S. Orzech (redaktor nacz., autor ps. Konspirator), Andrzej Kosmalski (redaktor, autor, informator-korespondent), K. Urban (redaktor techn., autor ps. J. Sławiński, Józef Sławiński, drukarz, organizator sprzętu i materiałów poligraficznych, odpowiedzialny za transport i lokale). Druk: Andrzej Anczarski, Czesław Matulis, Zdzisław Huzar (m.in. z Tadeuszem Cieślakiem, Janem Gacą); współpracownicy m.in. Jerzy Jurkiewicz (informatorami-korespondentami, drukarz, kolporter), Zbigniew Cirko. Opisywano represje i procesy polityczne działaczy opozycji głogowskiej, lubińskiej, wrocławskiej; nawoływano do uczestnictwa w uroczystościach rocznicowych (31 VIII, 11 XI, 3 V), mszach za Ojczyznę; poruszano tematy dot. sytuacji materialno-bytowej społeczeństwa w kontekście poziomu życia na Zachodzie, problemy oświaty i nauczycieli, górnictwa, kwestie związkowe (tworzenie pod egidą PZPR związków zawodowych od 1984 zrzeszonych w OPZZ); opisywano i komentowano nadużycia kierownictwa głogowskich zakładów. Publikowano reportaże, m.in. z pogrzebu ks. Jerzego Popiełuszki w 1984, z wizyty 6 III 1985 Stanisława Kukuryki, ministra Ministerstwa Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, z Plenum KM PZPR w Głogowie. W cyklu „Refleksje z błędnego koła” publikowano felietony S. Orzecha, w których komentował bieżące wydarzenia polityczne, społeczne, gospodarcze i kulturalne. Rzadziej zamieszczano dokumenty TKK, RKS Dolny Śląsk, SW, MKK w Głogowie, artykuły o dot. tematyki historycznej (gł. z okazji rocznic narodowych lub wydarzeń z najnowszej historii Polski). Kolportowane gł. w Głogowie i Zagłębiu Miedziowym.

Łukasz Sołtysik

Głogów, Region Dolny Śląsk, Region Zagłębie Miedziowe

Opcje strony

do góry