Hasła rzeczowe

Zero

„Zero”, podtytuł: „Niezależne pismo młodych”, pismo niezwiązane z żadną strukturą podziemną. Pomysłodawcą i inicjatorem pisma był Krzysztof Gulbinowicz, który założył je z Leszkiem Budrewiczem. Wydawane 1985–1986 we Wrocławiu, od n-ru 3/4 z 1985 dla zmylenia SB podano także Warszawę, Olsztyn i Białystok. Ukazało się 5 n-rów (nr podwójny 3/4), obj. 48–78 s., druk na powielaczu (sitodruk), nakł. 200–1 tys. egz., cena egz. 150 zł. W składzie redakcji: L. Budrewicz (ps. Jerzy Kwaśny, Rep orter, T.K.K., Lingwista, Butapren) i K. Gulbinowicz (ps. Wacław Szczególny, Obserwator, Redakcja). Współpracownicy: Wiktor Grotowicz (autor, ps. XYZ), Maciej Korwin (oprac. graf.), Radosław Gawlik (autor, ps. Beltegor) i Andrzej Stach (tłumacz). Spotkania redakcji odbywały się w mieszkaniu K. Gulbinowicza przy ul. Bolesława Chrobrego. Środki finansowe na druk pozyskiwał L. Budrewicz m.in. od Dolnośląskiej Rady Edukacji (przez Barbarę Labudę i Władysława Frasyniuka), SW, Funduszu Wydawnictw Niezależnych, francuskich i zachodnioniemieckich organizacji ekologicznych (Zieloni); druk załatwiał i zlecał K. Gulbinowicz. Publikowano artykuły polemiczne dot. sytuacji politycznej w kraju oraz w „S”, materiały społeczne, historyczne (o Zrzeszeniu Wolność i Niezawisłość, konspiracyjnej organizacji Ruch, dysydentach w ZSRS); reportaże m.in. z Festiwalu Muzyków Rockowych w Jarocinie (L. Budrewicz), koncertu Leonarda Cohena we Wrocławiu (Krzysztof Albin), felietony, prezentowano nowe niezależne ruchy młodzieżowe i ekologiczne: Ruch Społeczeństwa Alternatywnego, Ruch Non Violence, Ruch WiP; publikowano wiersze polskich i obcych poetów niezależnych Karela Kryla (tłum. R. Gawlik), Gojko Djogo (tłum. D.M. – Elżbieta Petryńska), Antoniego Roszaka (ps. Wujek); teksty piosenek polskich zespołów punk rockowych (zamieszczał je L. Budrewicz), recenzje filmów. W odcinkach ukazywał się przedruk Słownika demokracji Marcina Króla. Pisano o Kościele Katolickim, angażowaniu się młodzieży w ruchy oazowe i duszpasterstwa akademickie; informowano o akcjach opozycji w kraju gł. Ruchu WiP, zamieszczano wywiady m.in. z Markiem Adamkiewiczem i Tomaszem Wacko, z ks. Janem Zieją, Andrzejem Falkiewiczem. Kolportowane gł. we Wrocławiu.

Leszek Budrewicz|Łukasz Sołtysik

Opcje strony

do góry