Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/23039,Biuletyn-Informacyjny-NSZZ-Solidarnosc-przy-FT-i-AT-ELTA.html
2021-11-30, 18:57

Biuletyn Informacyjny NSZZ »Solidarność« przy FT i AT ELTA

„Biuletyn Informacyjny NSZZ »Solidarność« przy FT i AT ELTA”, nr 1, 2, 7–10 „Biuletyn Informacyjny Komisji Zakładowej NSZZ „S” przy FT i AT ELTA”, pismo wydawane od 4 III 1981 do XII 1981 przez Komisję Zakładową NSZZ „S” przy Fabryce Transformatorów i Aparatury Trakcyjnej „Elta” w Łodzi. Ostatni zachowany nr 1 (16) ukazał się 13 VIII 1981, jednak pismo wychodziło do momentu wprowadzenia stanu wojennego (obj. 1 s., nr 2, 3, 11 2 s., nakł. 50–150 egz., maszynopis powielany na przebitkach, format A4, wychodził nieregularnie).

Redagowane przez Komisję Informacyjną KZ w składzie: Aleksander Aniołczyk, Maria Kępińska.

Informacje o sprawach związkowych i pracowniczych, opinie członków „S” nt. aktualnej sytuacji. W nr. 5 umieszczono art. Co dalej? zawierający refleksje A. Aniołczyka nt. sytuacji związku po kryzysie bydgoskim.

Kolportowane na terenie zakładu pracy.

Henryk Marczak

Region Ziemia Łódzka, Łódź

Opcje strony