Hasła rzeczowe

Biuletyn Informacyjny (Region Białystok)

„Biuletyn Informacyjny” (Region Białystok), najważniejsze niezależne pismo „S” Regionu Białystok, wydawane w Białymstoku 16 XI 1980 – IX 1989, kolejno przez: MKZ Białystok „S” (n-ry 1–30), MKR „S” Białystok (nr 31), ZR Białystok (n-ry 32–53), TKR „S” (n-ry 53–172/173), „S” Region Białystok (n-ry 174–179). Ukazało się 180 n-rów, wg numeracji 179 (ukazały się 2 n-ry 53 z 4 XII 1981), skonfiskowany przez SB w drukarni (zabrano również przygotowane do druku n-ry 54 i 55), drugi wydany konspiracyjnie 1 I 1982. Do 13 XII 1981 ukazały się 53 n-ry, obj. 4–20 s., format A5 i A4, druk powielaczu i offsecie, nakł. 1–10 tys. egz.; tygodnik. W redakcji: Leszek Sławiński (redaktor nacz. n-ry 1–11), Tadeusz Masłowiecki (redaktor nacz. n-ry 12–19), Krzysztof Burek (n-ry 15–19; redaktor nacz. n-ry 20–53), Aldona Pogorzelska (sekretarz red. n-ry 2–11), Krzysztof Sawicki (sekretarz red. n-ry 25–49), Bernard Bujwicki (n-ry 2–11), Jerzy Jamiołkowski (n-ry 2–11), Robert Tomczak (n-ry 2–11), Jerzy Zegarski (n-ry 6/7, 9–11), Roman Koper (n-ry 10–32), Zofia Lewicka-Pezowicz (n-ry 15–43), Teresa Leszczyńska (n-ry 25–35, 37–38, 40, 42), Dariusz Boguski (n-ry 33–35, 37–38, 40, 42, 44–53), Konrad Kruszewski (n-ry 33–53). Drukowane w Poligrafii Filii Uniwersytetu Warszawskiego, Spółdzielni Inwalidów w Bielsku Podlaskim, Białostockich Zakładach Graficznych. Publikowano gł. informacje bieżące, także teksty historyczne. Kolportowane w woj. białostockim, częściowo także w suwalskim i łomżyńskim.

Od 1 I 1982 ukazało się 127 n-rów, w tym 6 podwójnych (kontynuowano numerację z okresu legalnego), obj. 4–16 s., format A4 i A5, druk na powielaczu i offsecie (1989), nakł. od kilkuset do 5 tys. (1989) egz.; tygodnik, dwutygodnik, miesięcznik. W redakcji m.in.: K. Burek (redaktor nacz.), D. Boguski, Leszek Postołowicz, Walenty Olendzki, Andrzej Ciszewski, Jarosław Mosiejewski, Bogusław Lider, Andrzej Fedorowicz, Jerzy Kułak, Tadeusz Dzienis, Marek Powichrowski, Ewa Bończak-Kucharczyk, Ewa Pankiewicz, K. Kruszewski (redaktor nacz. 1989), Gabriela Walczak, Marek Gajewski, Janusz Taranienko, Stanisław Litwinowicz, Tomasz Wasilewski, Wojciech Zawadzki, Eugeniusz Zawadzki, Stanisław Bielawski, Krzysztof Sawicki (sekretarz red. 1989), Tomasz Malewicz, Krzysztof Paliński, Sławomir Raube, Zbigniew Suszczyński. Drukowane m.in. w konspiracyjnych powielarniach Białostockiej Oficyny Wydawniczej (m.in. w Olmontach, kreślarni Politechniki Białostockiej, w Zawadach, w wieży kościoła św. Andrzeja Boboli w Białymstoku), Wydawnictwie Prasowym Myśl, Wydawnictwie Północno-Wschodnim, Wydawnictwie Prasowym Respublika, Białostockich Zakładach Graficznych (1989).

Publikowano wiadomości bieżące, przedruki z prasy podziemnej, artykuły historyczne. Kolportowane gł. w woj. białostockim przez b. działaczy „S”, z pomocą m.in. białostockich taksówkarzy. W VI 1982 w mieszkaniu Adama Czepiela SB skonfiskowała powielacz i zlikwidowała punkt poligraficzny; w XII 1983 skonfiskowano maszyny poligraficzne, matryce oraz aresztowano podczas druku J. Kułaka i T. Dzienisa, a także właścicielkę mieszkania, Wandę Sokołowską.

Ks. Kazimierz Litwiejko|Marcin Zwolski

Opcje strony

do góry