Hasła rzeczowe

Łódzki Zespół Oświaty Niezależnej

Łódzki Zespół Oświaty Niezależnej, grupa wydawnicza i oświatowa działająca 3 V 1986–1990, stanowiąca część struktury Ogólnopolskiego Komitetu Oporu. Zawiązana przez grono osób zajmujących się sprawami oświatowymi, m.in.: Iwonę Książek, Irenę Kuczę-Kuczyńską, Izabelę Wasiak, Elżbietę Malińską, Marię Świątczak, Waleriana Wiśniewskiego, Halinę Nicpan, Jerzego Katarasińskiego, Pawła Lipskiego, Annę Szymczak (od 1988), Wiesława Łukomskiego. Nie była strukturą związkową ani reprezentacją nauczycieli. Celem zespołu było wychowywanie dzieci i młodzieży w oderwaniu od zideologizowanej i zindoktrynowanej szkolnej edukacji państwowej. Podstawową formą funkcjonowania działalność wydawnicza. 1986 organem grupy pocz. „Oświata. Biuletyn Zespołu Nauczycieli przy MK»S« Ziemi Łódzkiej”, 1986–1989 „Oświata Niezależna. Miesięcznik ŁZON”, wychodzące w nakł. 2–4 tys. egzemplarzy. Zespół wydawał także bezpłatną serię broszur pt. „Biblioteczki Lektur Szkolnych” i dofinansowywał tzw. Biblioteczkę Wiedzy Historycznej, wychodzące w nakł. 2–3 tys. egzemplarzy. W publikacjach teksty historyczne i literackie, np. Czesława Miłosza, Marka Edelmana, Stefana Żeromskiego czy Henryka Grynberga. W ramach Biblioteczki Wiedzy Historycznej wydanie m.in. książki Edgara Vincenta d’Abernona Osiemnasta decydująca bitwa w dziejach świata – pod Warszawą 1920, w ramach Biblioteczki Lektur Szkolnych dwie serie tekstów: Lektury Naszych Dziadków i Lektury Naszych Rodziców. Prowadzenie także bezpłatnej dla czytelników biblioteki (książki i prasa drugiego obiegu). Ponadto wsparcie działalności wydawniczej NZS regionu łódzkiego („Kryzys. Zeszyty Samokształceniowe NZS”), Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej („Bratnie Słowo”), i Federacji Młodzieży Walczącej („Agentura”).

Pomimo działalności ukierunkowanej gł. na publikowanie grupa nie posiadała własnej oficyny wydawniczej, korzystanie z Wydawnictwa „Solidarność Walcząca” oraz Wydawnictwa Społecznego „Fakt”.

XI 1988 z inicjatywy członków ŁZON powstanie Komitetu Organizacyjnego Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „S” Ziemi Łódzkiej.

Rozpracowywana w ramach SOR krypt. Zespół.

Przemysław Stępień

Region Ziemia Łódzka, Lodz

Opcje strony

do góry