Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/23135,Sanktuarium-Matki-Bozej-w-Glogowcu-k-Kutna.html
2023-02-04, 20:00

Sanktuarium Matki Bożej w Głogowcu k. Kutna

Sanktuarium Matki Bożej w Głogowcu k. Kutna, w parafii św. Wojciecha, biskupa i męczennika, istnieje od 1434. Murowany kościół wybudowany w 1560. Obraz Matki Bożej Głogowieckiej jest kopią obrazu z Jasnej Góry, wykonaną na polecenie króla Władysława Jagiełły. W 1975 prymas Stefan Wyszyński dokonał koronacji obrazu koroną darowaną przez papieża Pawła VI; 30 VIII 1981 w Głogowcu została odsłonięta tablica pamiątkowa, poświęcona prymasowi S. Wyszyńskiemu.

1982–1998 funkcję proboszcza i kustosza Sanktuarium pełnił ks. Umiński Jan, ks. Jan Umiński, ks., ur. 25 VII 1930 w Rypinie, zm. 20 VI 1990 w Sulejowie k. Piotrkowa Trybunalskiego. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, święcenia kapłańskie (1955). kan. Marian Lipski, kapelan kutnowskiej podziemnej „S”.

Od I 1983 organizowano cykliczne zjazdy b. internowanych z Ośrodka Odosobnienia we Włocławku-Mielęcinie oraz comiesięczne msze za Ojczyznę; ks. M. Lipski wygłaszał patriotyczne kazania o wydźwięku politycznym. Przy parafii odbywały się prelekcje i spotkania z udziałem działaczy podziemnej „S” (Andrzej i Joanna Gwiazdowie, Anna Walentynowicz), naukowców, duchownych (m.in. ks. Stanisław Małkowski, ks. Jerzy Popiełuszko), aktorów (m.in. Barbara Horawianka, Mieczysław Voit, Piotr Garlicki, Stanisław Górka, Jan Kulczycki), którzy recytowali utwory o tematyce patriotyczno-religijnej. W okresie ważnych uroczystości na terenie kościoła budowano patriotyczne ołtarze z elementami nawiązującymi do historii Polski. Po nabożeństwach na plebanii odbywały się spotkania, które z czasem stały się zalążkiem konspiracyjnej działalności. Na spotkaniach kolportowano podziemne pisma (m.in. „Niepodległość”, „Tygodnik Mazowsze”, „Katyń”). Uczestnikami spotkań byli m.in.: Zbigniew Kamiński, Zdzisław Krzemiński, Władysław Walos, Tadeusz Wawrzyńczak, Waldemar i Lucyna Łysio, Jerzy Ceranowski, Zbigniew Wirski, Katarzyna Kowalewska, Jan Kałębasiak, Piotr Dolat i Grzegorz Pasiński.

W 1983 na cmentarzu parafialnym z inicjatywy działaczy podziemnej „S” (m.in. W. Walosa) przy kościele wybudowano pomnik poświęcony ofiarom Katynia, a w 1984 pomnik Sybiraków. Wokół kościoła wybudowano „Drogę Krzyżową Narodu Polskiego”, w której znajdują się stacje m.in. dot. rozbiorów Polski.

7 IV – 19 V 1985 oraz 11–18 V 1986 na terenie Sanktuarium odbyły się rotacyjne protesty głodowe przeciwko przetrzymywaniu więźniów politycznych, zorganizowane przez grupę członków kutnowskiej i płockiej „S” jako wyraz poparcia dla protestujących w kościele Narodzenia NMP w Krakowie-Bieżanowie. W 1986 rzecznikiem protestujących była A. Walentynowicz.

Jesienią 1986 w gronie działaczy spotykających się w Głogowcu narodził się pomysł stworzenia tajnej struktury koordynującej działalność podziemną w Kutnie, rozprowadzano ulotki z zaproszeniem na zebranie założycielskie z udziałem ks. Lipskiego, w wyniku tych działań 26 X 1986 powstała RKW Ziemi Kutnowskiej, której przewodniczył Władysław Walos.

8 II 1987 ks. M. Lipski został wyróżniony honorowym tytułem kapelana kutnowskiej „S”.

Działalność prowadzona przy Sanktuarium stała się obiektem rozpracowania prowadzonego przez p. IV RUSW w Kutnie. Świątynię i wiernych biorących udział nabożeństwach poddano obserwacji, a kazania ks. M. Lipskiego nagrywano. Ks. Lipski był również represjonowany przez Wydz. ds. Wyznań, próbowano zahamować ruch pielgrzymkowy do Sanktuarium.

W 2014 parafia liczyła niemal 1,5 tys. wiernych. Od 2008 proboszczem jest ks. Piotr Kalisiak.

Milena Przybysz

Region Płock, Kutno

Opcje strony