Hasła rzeczowe

Zakłady Mechaniczne Chemitex w Łodzi Zakład Filialny w Sieradzu

Zakłady Mechaniczne Chemitex w Łodzi Zakład Filialny w Sieradzu, 13 X 1973 nastąpiło oficjalne uruchomienie zakładów w Sieradzu, które podobnie jak zakłady macierzyste w Łodzi produkowały części zamienne na potrzeby przemysłu włókien sztucznych.

VIII/IX 1980 w zakładzie nie podejmowano akcji strajkowych, sformułowano jedynie listę postulatów i przedstawiono ją dyrekcji. 16 IX 1980 powstał Komitet Założycielski „S” w składzie: Marek Gołąb, Tadeusz Kiełbasa, Stefan Rudzki, Marian Skonerski oraz przew. Zygmunt Lewandowski. Równolegle rozpoczęły się rozmowy nad utworzeniem MKZ z siedzibą w Sieradzu, do których oddelegowano S. Rudzkiego. IX/X 1980 do „S” w zakładzie należało ok. 300 z 500 zatrudnionych. 3 X 1980 zakład został oflagowany, ale pracował. 16 XII 1980 wybrano władze KZ: przew. Z. Lewandowski, K. Sokołowski (sekretarz); członkowie: Kazimierz Balcerzak, M. Gołąb, T. Kiełbasa, Kazimierz Puchalski, S. Rudzki. XII 1980/I 1981 do „S” w zakładzie należało ok. 450 osób z 500 zatrudnionych. 10 I i 24 I 1981, podczas konfliktu o wolne soboty, większość pracowników zakładu nie przystąpiła do pracy. Podczas kryzysu bydgoskiego 27 III 1981 pracownicy zakładu wzięli udział w 4-godzinnym strajku ostrzegawczym, a w zakładzie ulokowano MKS z S. Rudzkim jako sekretarzem. Od V 1981 K. Balcerzak, Z. Lewandowski, S. Rudzki i K. Sokołowski byli delegatami na I WZD Regionu Ziemia Sieradzka, na którym zostali wybrani do ZR, a S. Rudzki został wieceprzew. ZR; we IX 1981 K. Sokołowski został przew. KZ.

Po 13 XII 1981 internowano 2 członków KZ: S. Rudzkiego i K. So­kołowskiego. W okresie stanu wojennego członkowie KZ organizowali pomoc internowanym i ich rodzinom oraz uczestniczyli w mszach za Ojczyznę w kościele Wszystkich Świętych w Sieradzu. Nie zorganizowano podziemnej KZ.

W 1987 nastąpiło pełne usamodzielnienie przedsiębiorstwa w Sieradzu, które przyjęło nazwę Zakłady Mechaniczne Chemitex w Sieradzu.

25 I 1989 poinformowano dyrekcję zakładu o powołaniu Tymczasowego Komitetu Założycielskiego „S”, w składzie: Józef Bogusz, Józef Gliński, T. Kiełbasa, K. Sokołowski. W tym czasie akces do „S” zgłosiło ok. 120 spośród ok. 400 zatrudnionych. We IX 1989 wyłoniono KZ z J. Boguszem na czele.

W l. 90. zmieniono profil produkcji i rozpoczęto wytwarzanie zaworów kulowych. W 1999 przedsiębiorstwo zostało jednoosobową spółką Skarbu Państwa, a w 2011 zostało sprywatyzowane i zakupione przez Cutman Trading Sp. z o.o.

W 2014 „S” liczyła 27 członków, tj. ok. 25% pracowników zakładu.

1980–1984 Wydz. IIIA/Wydz. V KW MO/WUSW w Sieradzu rozpracowywał struktury „S” m.in. w Zakładach Mechanicznych Chemitex w Łodzi Zakład Filialny w Sieradzu w ramach SO krypt. Pozytywni.

Andrzej Czyżewski

Opcje strony

do góry