Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/23141,Solidarnosc-Tarnobrzeska-Biuletyn-Informacyjny-NSZZ-Solidarnosc-KiZPS-w-Tarnobrz.html
12.04.2024, 14:00

Solidarność Tarnobrzeska. Biuletyn Informacyjny NSZZ »Solidarność« KiZPS w Tarnobrzegu

„Solidarność Tarnobrzeska. Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny "Biuletyn Informacyjny", pismo wydawane przez TKZ „S” przy Zakładzie Robót Górniczych w Lubinie IV 1985 – I 1986. NSZZ »Solidarność« KiZPS w Tarnobrzegu”, tygodnik, wydawany pocz. jako „Solidarność. Informator Związkowy Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych »Solidarność« w KiZPS Siarkopol” (nr. 1–12; 28 X 1980–18 II 1981).

28 X 1980–8 XII 1981 ukazały się 44 numery. W redakcji: Marian Antończyk, Irena Błasiak, Marian Dojka, Eugeniusz Pawłowski, Alicja Zych, Stanisław Żwiruk. W początkowych nr. w stopce informacja „redaguje Prezydium Komitetu Założycielskiego NSZZ »S« przy KiZPS Siarkopol/Prezydium Komisji Przedsiębiorstwa NSZZ »S« przy współpracy członków”. Pierwsze 3 nr. przygotowane w domu E. Pawłowskiego. Redakcja mieściła się w budynku KiZPS Siarkopol w Tarnobrzegu. Nakład 2–3 tys. egz., obj. 4–8 s., format A5.

W gazecie zamieszczano komunikaty, ogłoszenia, sprawozdania z działalności związkowej, gł. w Siarkopolu, oraz informacje nt. „S” w regionie, decyzji władz krajowych i aktualnej sytuacji w województwie. Poruszano także art. dot. historii (szczególnie oddziału partyzanckiego Jędrusie), kultury i religii. Na łamach gazety publikowali również związkowcy z innych zakładów pracy Tarnobrzega i okolic. 1981 publikowano regularnie wiadomości i dokumenty Federacji Tarnobrzeskiej oraz władz wojewódzkich NSZZ „S” RI. Kolportaż bezpłatny, gł. w zachodniej części woj. tarnobrzeskiego (rejon Tarnobrzega, Staszowa, Połańca).

Marcin Bukała

Opcje strony