Hasła rzeczowe

Biuletyn Wrocławski ARO

„Biuletyn Wrocławski ARO”, podziemne pismo założone przez Akademicki Ruch Oporu, wydawane przez NZS we Wrocławiu od 20 XII 1981 do VII 1982. Numer 7 ukazał się z tytułem „Biuletyn Wrocławski Niezależnego Zrzeszenia Studentów”. Część nakł. nr. 12 omyłkowo wydrukowano jako „Biuletyn Informacyjny ARO”. Numeracja ciągła, przy nr. podawano kolejny dzień, licząc od 13 XII 1981 (np. nr 10–70. dzień stanu wojennego). Ukazało się 20 nr. (obj. 2 s., format A4, druk na powielaczu, nakł. 30–1500 egz., wychodziło nieregularnie). W redakcji: Mirosław Jasiński, Paweł Kasprzak, Adam Lipiński i Halina Wojnarska. Informacje o bieżącej działalności podziemnej „S”, sytuacji w kraju i na uczelniach oraz sprawy polityczne i gospodarcze. Wydawane w kręgu akademickim Wrocławia, ale przeznaczone gł. dla środowiska robotniczego.

Kamil Dworaczek

Opcje strony

do góry