Hasła rzeczowe

Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego przy klasztorze oo. Kapucynów w Krośnie

Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego przy klasztorze oo. Kapucynów w Krośnie, 1753 sprowadzenie do miasta zakonu kapucynów. W następnych latach, poczynając od 1771, wybudowano barokowy kościół z kamienną fasadą i klasztor. 1811 konsekracja świątyni. 1969 erygowanie parafii, liczącej ok. 8 tys. wiernych, obejmującej śródmiejską część Krosna. 1979–1982 funkcję gwardiana i proboszcza pełnił o. Edmund Haracz, 1982–1988 o. Bogusław Piechuta.

Przybycie do Krosna o. B. Piechuty ożywiło działalność patriotyczną oo. kapucynów. 31 VIII 1982 odprawiono mszę św. w rocznicę podpisania porozumień sierpniowych. Od 13 IX 1982 regularne msze za Ojczyznę, w trakcie uroczystości modlitwy za internowanych, układanie krzyża kwietnego, patriotyczne kazania o. B. Piechuty i o. Józefa Ślebody. Datki z tacy przeznaczane na potrzeby osób represjonowanych i ich rodzin. Uroczyste obchody świąt państwowych, narodowych i związkowych, m.in. 3 V, 31 VIII, 11 XI. Uroczystości gromadziły każdorazowo ok. 500 wiernych. Przy parafii zebrała się grupa działaczy opozycji, którzy spotykali się w pomieszczeniach klasztornych. Od 1984 organizowano Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej. Od 1986 przy parafii działało Duszpasterstwo Ludzi Pracy. Staraniem o. B. Piechuty wybudowano kaplicę i salę widowiskową im. Sługi Bożego o. Pio, w której m.in. przeprowadzano projekcje filmów nierozpowszechnianych w oficjalnym obiegu. W ośr. duszpasterskim wykłady wygłaszali m.in.: Antoni Lenkiewicz, Stefan Wilkanowicz, ks. Jan Umiński i Leszek Moczulski. Na pocz. 1985 oo. B. Piechuta i J. Śleboda rozpoczęli starania o uruchomienie Radia Krosno, co spotkało się z ostrą reakcją rzecznika rządu Jerzego Urbana.

Kazania głoszone przez zakonników nagrywali funkcjonariusze SB. Wydział ds. Wyznań i SB wielokrotnie żądały od władz kościelnych i zakonnych przeniesienia o. B. Piechuty do innego klasztoru. Ponadto dokonywano wielokrotnych zatrzymań zakonników i przeszukań cel klasztornych. Prowadzono działania dezintegracyjne. Przeciwko o. J. Ślebodzie również śledztwo o przynależność do organizacji konspiracyjnej i kolportaż ulotek. 1986 przeciwko o. B. Piechucie przeprowadzono prowokację, oskarżając go o pobicie ucznia. 3 V 1987 w klasztorze oo. Kapucynów dokonano uroczystego poświęcenia nowego sztandaru Regionu Podkarpacie „S”. 1987 oo. B. Piechuta i Zdzisław Duma jako szczególnie niebezpieczni duchowni zostali wytypowani przez naczelnika Wydz. IV SB WUSW w Krośnie do internowania na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. 1988–1991 funkcję gwardiana i proboszcza pełnił o. Gustaw Tyburczy. 31 VIII 1988 w kościele oo. Kapucynów odczytano informację, o podjęciu jawnej działalności przez RKW Krosno.

3 IV 1989 na spotkaniu w klasztorze przedstawicieli 18 tymczasowych KZ z Krosna i okolicy utworzono MKK. 1989 w kościele spotkania z kandydatami KO „S” do Sejmu i Senatu.

17 IX 1989 w kościele oo. Kapucynów odprawiono mszę za Ojczyznę, którą po raz ostatni zabezpieczali operacyjnie funkcjonariusze SB; na fasadzie kościoła odsłonięto tablicę upamiętniającą ofiary agresji Niemiec i Związku Sowieckiego na Polskę 1939.

Od 2015 gwardianem i proboszczem jest o. Michał Kiełbasa. 2016 parafia liczyła 6780 wiernych.

Krzysztof Kaczmarski

Region Podkarpacie, Krosno

Opcje strony

do góry