Hasła rzeczowe

Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Haczowie k. Brzozowa

Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Haczowie k. Brzozowa, erygowana 1388 przez Władysława Jagiełłę. Pod koniec XIV w. wybudowano drewniany kościół (obecnie największa drewniano-zrębowa gotycka świątynia na świecie). 1948 nabożeństwa przeniesiono do nowego murowanego kościoła. W l. 50. władze komunistyczne bezprawnie przejęły kościół drewniany na cele muzealne jako filię skansenu w Sanoku, zamierzano urządzić w nim ekspozycję narzędzi rolniczych, 1981 obiekt zwrócono parafii. 1981 liczyła ok. 3300 wiernych, obejmowała wieś Haczów. 1978–2013 proboszcz ks. Kazimierz Kaczor.

1981 przy parafii powstał ośr. NSZZ „S” RI. 26 IV 1981 w Haczowie I Zjazd „S” RI Regionu Podkarpacia (ok. 4 tys. rolników). 12 V 1981 delegacja z miasta (40 osób) uczestniczyła w rejestracji NSZZ RI „S” w Warszawie.

13 XII 1981 internowanie Zygmunta Błaża, Romana Lonca, Zygmunta Zawojskiego (działaczy „S” związanych z parafią w Haczowie). 14 XII 1981 na posterunku MO przesłuchanie proboszcza ks. K. Kaczora.

1982–1985 w Domu Parafialnym w Haczowie w każdą wolną drugą sobotę mies. odbywały się dyskusje i wykłady w ramach Uniwersytetu Latającego koncentrujące się wokół zagadnień religijnych, społecznych i politycznych, m.in.: historii Kościoła i Polski oraz spraw wsi; wykładowcy: bp dr Ignacy Tokarczuk, bp Tadeusz Błaszkiewicz, ks. dr Kazimierz Ryczan, ks. dr hab. Leon Dyczewski, ks. Edmund Rink, ks. dr Henryk Borcz, ks. dr Stanisław Haręzga, ks. K. Kaczor, prof. Andrzej Stelmachowski, dr Czesław Deptuła, Ewa Jabłońska-Deptuła, dr hab. Łukasz Czuma, Zygmunt Łupina, Maria Wrzeszcz i inni. Wykłady gromadziły ponad 500 słuchaczy z terenu Polski południowo-wschodniej. MO i SB utrudniały dojazd, uczestników zatrzymywano i przesłuchiwano na posterunku w Haczowie, nakładano mandaty; przesłuchiwano również kilkakrotnie proboszcza ws. organizacji spotkań. Wykłady poprzedzone były mszami św. za Ojczyznę z kazaniami patriotycznymi. VII–X 1982 na terenie parafii wydrukowano pierwsze numery pisma „Solidarność Podkarpacka”. 3 XI 1984 proboszcz z wiernymi uczestniczył w pogrzebie ks. Jerzego Popiełuszki. 1985 ks. K. Kaczor jako szczególnie niebezpieczny kapłan wytypowany przez naczelnika Wydz. IV SB WUSW w Krośnie do internowania na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.

7 V 1989 w Domu Parafialnym w Haczowie wiec kandydatów KO „S” do Sejmu i Senatu (Paweł Chrupek, Jerzy Osiatyński, Andrzej Szczypiorski, Gustaw Holoubek).

10 VI 1997 Jan Paweł II ukoronował, powstałą w XIV w. cudowną figurę Matki Bożej Bolesnej, tzw. Pietę z Haczowa. Drewniany kościół po konserwacji przywrócono do kultu religijnego. 13 XI 2000 metropolita przemyski ks. abp Józef Michalik rekonsekrował świątynię. 5 VII 2003 staraniem proboszcza wpisano ją na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Od 2013 proboszcz ks. Adam Zaręba.

ks. Kazimierz Kaczor

Duszpasterstwo Rolników, Haczów, Region Podkarpacie

Opcje strony

do góry