Hasła rzeczowe

Antonowicza Marcina sprawa

Antonowicza Marcina sprawa, 19 X 1985 ok. godz. 22.00 funkcjonariusze Pododdziału Centralnego Podporządkowania ZOMO w Olsztynie zatrzymali M. Antonowicza, mieszkańca Olsztyna, dziewiętnastoletniego studenta Wydz. Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Kilkanaście minut późn. Antonowicz został znaleziony nieprzytomny, z rozległymi obrażeniami głowy obok milicyjnego samochodu. 2 XI zmarł, nie odzyskawszy przytomności. 10 II 1986 Prokuratura Rejonowa w Olsztynie umorzyła śledztwo w tej sprawie z powodu „niestwierdzenia przestępstwa”. Umorzenie zaskarżyli pełnomocnicy rodziny, którzy wskazali m.in. na brak zabezpieczenia dowodów, niedopuszczenie ich pełnomocników do przesłuchania funkcjonariuszy ZOMO oraz innych świadków, niewyjaśnienie rozległych krwawych wylewów na udach ofiary i oddalenie większości wniosków dowodowych składanych przez pełnomocników. Adwokaci podkreślali również liczne sprzeczności w zeznaniach funkcjonariuszy i podważali wyniki eksperymentu śledczego z 3 XII 1985. Własne postępowanie prowadził również WUSW w Olsztynie. Przy kurii biskupiej tamże utworzono komitet organizacyjny pogrzebu, podjęto akcję informacyjną w kraju i za granicą. 6 XI 1985 w olsztyńskim kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa odbyły się uroczystości pogrzebowe, w których uczestniczyli m.in. bp Julian Wojtkowski, bp Wojciech Ziemba, ks. Ryszard Sztychmiler, kurialiści, prof. i alumni Warmińskiego Seminarium Duchownego, olsztyńscy i gdańscy ks., rektor UG prof. Karol Taylor ze stuosobową delegacją gdańskich studentów, uczniowie IV LO w Olsztynie, którego absolwentem był zmarły, a także kilka tys. mieszkańców miasta. Podczas nabożeństwa na cmentarzu przy ul. Poprzecznej przemawiał K. Taylor (wkrótce odwołany ze stanowiska), odczytano list Lecha Wałęsy. Wydz. III WUSW w Olsztynie wszczął SOS/SOR krypt. Student, przeprowadzono rozmowy ostrzegawcze z kapłanami i osobami zaangażowanymi w wyjaśnianie wydarzenia, nagrywano przebieg nabożeństwa i pogrzebu, filmowano uczestników, wielokrotnie ich przesłuchiwano (w szczególności działaczy „S”), przeprowadzono szczegółową analizę wszystkich modlitw i wystąpień. Śledztwem objęto również kapłanów z całego kraju, którzy w swoich modlitwach wspominali zmarłego, prowadzono systematyczny nasłuch RWE i innych zachodnich rozgłośni radiowych. W nasilonej kampanii w środkach masowego przekazu z udziałem rzecznika rządu Jerzego Urbana dyskredytowano postać M. Antonowicza. 1991 w sprawozdaniu sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do Zbadania Działalności Ministerstwa Spraw Wewnętrznych potwierdzono większość podnoszonych przez adwokatów zarzutów wobec działań Prokuratury Rejonowej w Olsztynie, wskazując na dominujący wpływ organów MSW na prowadzone postępowanie. 16 II 1992 Prokuratura Wojewódzka w Toruniu podjęła postępowanie w tej sprawie, umorzone ostatecznie 31 VIII 1993. Marcin Antonowicz został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).

Renata Gieszczyńska

Region Warmińsko-Mazurski, Olsztyn

Opcje strony

do góry