Hasła rzeczowe

Warmiński Klub Katolików

Warmiński Klub Katolików, działające 28 XI 1988–15 II 2010 w Olsztynie stowarzyszenie kontynuujące tradycje KIK. Powstało na bazie członków zawieszonego, a potem rozwiązanego KIK tamże w celu kształtowania świadomości społ.-polit. olsztyńskiej inteligencji katolickiej. 4 II 1989 pierwsze zebranie wyborcze, uchwalenie statutu, wyłonienie władz: Jan Kumor (prezes), Kazimierz Borzym i Jerzy Bukowski (wiceprezesi), Zenon Złakowski (sekretarz), Zygfryd Śmieszek (skarbnik), Bogdan Bońkowski (prezes rozwiązanego KIK w Olsztynie; prezes honorowy); wybór komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego. 12 II 1989 inauguracja działalności mszą św. celebrowaną przez ks. bp. Edmunda Piszcza. Sekcje: Kultury Chrześcijańskiej, Rodziny, Historii Kościoła i Państwa, Społeczna, Charytatywna i Ekologiczna. Z Sekcją Społeczną współpracował Stefan Śnieżko, Sekcją Historii Kościoła i Państwa kierował Wojciech Ciesielski; kapelanem WKK ks. Julian Żołnierkiewicz. Rozbudowywanie struktury (m.in. powołanie kół w Lidzbarku Warmińskim, Ostródzie i Kętrzynie); współorganizacja mszy za Ojczyznę w Olsztynie, organizacja prelekcji i spotkań z intelektualistami, udział w rekolekcjach, pielgrzymkach, prowadzenie własnej biblioteki, propagowanie literatury i wydawnictw katolickich, współpraca z „Posłańcem Warmińskim”. Udział w kampanii wyborczej przed wyborami VI 1989, współpraca z „S” i Olsztyńskim KO. 9 IV 1989 współtworzenie KO „S” Regionu Warmińsko-Mazurskiego (w jego składzie działacze WKK: J. Bukowski, Marek Kwietno-Bębnowski, Z. Śmieszek i Z. Złakowski).

Po 1989 organizacja pielgrzymek, czuwań modlitewnych, konkursów wiedzy religijnej, misteriów i ognisk oraz spotkań opłatkowych dla osób starszych i samotnych, cotygodniowych spotkań z dyskusją, prelekcjami, śpiewem, modlitwą, kolportaż książek i prasy katolickiej. 15 II 2010 przemianowany na Klub Inteligencji Katolickiej w Olsztynie.

Piotr Kardela

Region Warmińsko-Mazurski, Olsztyn

Opcje strony

do góry