Hasła rzeczowe

No Więc

„No Więc”, pismo NZS Uniwersytetu Wrocławskiego i Politechniki Wrocławskiej, założone IX 1980 przez członków Tymczasowego Komitetu Założycielskiego Niezależnego Samorządnego Związku Studentów. 30 IX 1980–25 XI 1981 ukazały się nieregularnie 24 nr., format A4 (wydawane na składanych s. A3), nakł. 500–2000 egz., obj. 2–8 s., druk techniką offsetową w Zakładach Graficznych UWr (nr. 1–23) oraz w Drukarni im. Jana Palacha (nr 24).

Numeracja ciągła. 1980: nr 1–9, 1981: 10–24. Podtytuł nr. 4 i 7: „Komunikat NZS”, nr 5 i od nr. 10 bez podtytułu, nr 6: „Biuletyn NZS”, nr 8–9: „Biuletyn NZS Uniwersytet”. Zmiany w określeniu wydawcy: nr 5: NZS, nr 10–12: NZS Uniwersytet, nr 14–21 NZS Uniwersytet i Politechnika, nr. 22–24 NZS Uniwersytet Wrocławski. VI–IX 1981 pismo nie ukazywało się. Przerwa pomiędzy kolejnymi numerami wynosiła od kilku dni do kilku tygodni.

Z nazwą tego pisma ukazały się dwa zeszyty w serii „Biblioteka No Więc” oraz jeden dodatek nadzwyczajny. V–XI 1981 funkcjonowała specjalna wkładka pt. „Refleks”, redagowana przez NZS filologii polskiej UWr (wydano jej 4 nr.), do której dołączony był dodatek literacko-poetycki „Parnas”, format A5. Od nr. 8, na ostatniej s., ukazywała się rubryka „Bulwa” (w nr. 8 z podtytułem: „Czyli Niezależna Efemeryda Polski Podziemnej”), w której publikowano humorystyczne komentarze ówczesnej rzeczywistości studenckiej, także w formie graficznej.

Każdy numer miał inną graficzną formę tytułu, dostosowaną do aktualnych wydarzeń w środowisku akademickim.

W redakcji (nr 1): Jerzy Kocik, Jan Sobczyk, Małgorzata Stelmach i Witold Urbanik. Kolejne nr. redagowali również: Danuta Stołecka, Elżbieta Tarka, Zbigniew Filipczak, Marcin Piechowski, Tadeusz Kulis, Piotr Mochniej, Wiesław Hagedorny, Jarosław Skiba, Ewa Norek, Ewa Gil (grafik), Sławomir Najnigier, Jan Gromadzki, Daria Górka, Stanisław Grala (grafik), Wojciech Woźniak, a także (nr. 21–24): Renata Głowacka, Leszek Lula, Dariusz Sulima, Błażej Torański, Jarosław Bednarczyk, Jacek Gołębiowski, Barbara Gumber. Z pismem współpracował m.in. Leszek Budrewicz.

Siedziba redakcji przy ul. Grodzkiej 12 b, w lokalu NZS UWr. W roku akademickim 1981/1982 siedzibę przenoszono w różne miejsca w obrębie budynków Wydz. Prawa i Administracji UWr (budynek B i A).

Początkowo pismo miało charakter informacyjny: wiadomości o inicjatywach i działaniach zmierzających do zawiązania NZS we Wrocławiu oraz na in. uczelniach w kraju. W rubryce na ostatniej s. informacje oraz ogłoszenia dot. planowanych zebrań oraz działalności organizacji na uczelni. Z czasem też rozmowy z przedstawicielami „S” oraz działaczami opozycyjnymi, m.in. Adamem Michnikiem, Anną Walentynowicz, ks. Stanisławem Orzechowskim. Zamieszczano również art. o charakterze publicystycznym. W kilku nr. teksty dot. studiów za granicą m.in., w Danii, Szwajcarii, Anglii, Kanadzie, Francji.

Na łamach pisma toczyła się dyskusja nt. działalności i przyszłości NZS. Komentarze w rubrykach: „Co robić dalej?” oraz „Opinie”. Publikowano polemiki m.in. w odpowiedzi na art. Andrzeja Jakubowicza Z brzytwą na świadomość (nr 9, 1980), tekst (nr 15, 1981) przesłał ówczesny wykładowca PWr Jan Waszkiewicz. Kolportaż gł. na UWr i PWr.

Marek Szajda

Region Dolny Śląsk, Wrocław, NZS

Opcje strony

do góry