Hasła rzeczowe

Ośrodek Odosobnienia w Chełmie

Ośrodek Odosobnienia w Chełmie, funkcjonował 13 XII 1981 – 11 I 1982 w Zakładzie Karnym w Chełmie (w poł. XIX władze rosyjskie wybudowały tu miejski areszt sądowo-policyjny; nast. rozbudowywany). Naczelnikiem ZK był ppłk Zenon Kowalewski.

Docelowo internowanych umieszczono w pawilonie nr 2. 13 XII 1981 osadzono w ośrodku 51 internowanych z woj. chełmskiego 14 XII 1981 kolejnych 10. W nast. dniach dowożono kolejnych internowanych (15 XII – 1, 16 XII – 5, 17 XII – 3, 18 XII – 1, 19 XII – 1, 22 XII – 1, 23 XII – 1, 30 XII – 1 i 31 XII – 1). Łącznie do 31 XII 1981 umieszczono 76 internowanych (wszyscy z woj. chełmskiego, w tym 3 kobiety). W jednym przypadku, internowanego 17 XII 1981 zwolniono tego samego dnia, 1 internowany 13 XII 1981 został wypuszczony 24 XII 1981. 17 XII 1981, grupa 29 internowanych przeprowadziła jednodniową głodówkę. 18 XII 1981 wywieziono 3 internowane kobiety do Ośrodka Odosobnienia w Warszawie-Grochowie.

Posługę kapłańską sprawował ks. Stanisław Koproń z parafii Narodzenia NMP w Chełmie (msze dla internowanych odprawił m.in. 25 i 27 XII 1981 oraz 10 I 1982). W Wigilię dostarczone zostały internowanym paczki żywnościowe. 7 I 1982 przewieziono 4 internowanych do Ośrodka Odosobnienia w Darłówku, 8 i 9 I 1982 zwolniono po jednym osadzonym. 11 I 1982 pozostałą grupę 65 internowanych przewieziono do Ośrodka Odosobnienia we Włodawie, tym samym likwidując placówkę w Chełmie. W 2019 jednostka funkcjonowała jako ZK podległy Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Lublinie.

Marcin Dąbrowski

Opcje strony

do góry