Hasła rzeczowe

Komisja Współpracy Pism Niezależnych NSZZ «Solidarność» Regionu Mazowsze

Komisja Współpracy Pism Niezależnych NSZZ «Solidarność» Regionu Mazowsze, powstała w 1982 struktura grupująca przedstawicieli 4 pism podziemnych wydawanych w Warszawie. W jej składzie: Jan Doktór („Tygodnik Wojenny”), Konstanty Gebert („KOS”), Józef Orzeł („CDN – Głos Wolnego Robotnika”), Andrzej Urbański („Wola”); w spotkaniach uczestniczyły również in. osoby. Była to inicjatywa oddolna, mająca służyć koordynacji działań czołowych warszawskich pism podziemnych z pominięciem centralnych struktur Regionu Mazowsze. Inicjatorem powołania komisji był J. Orzeł. Komisja zajmowała się sprawami organizacyjnymi, gł. podziałem sprzętu i in. rodzaju pomocy materialnej docierającej z Zachodu; w mniejszym stopniu wymianą informacji oraz dyskusjami programowymi. Komisja zebrała się kilka lub kilkanaście razy w pierwszych latach po wprowadzeniu stanu wojennego; trudno określić moment zakończenia jej działalności. W kolejnych latach trwały nieformalne kontakty pomiędzy przedstawicielami tych pism podziemnych. Parokrotnie o spotkaniach informowano na łamach prasy podziemnej.

Jan Olaszek

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry