Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/23531,Wydawnictwo-im-gen-Nila-Fieldorfa.html
20.05.2024, 10:36

Wydawnictwo im. gen. „Nila” Fieldorfa

Wydawnictwo im. gen. „Nila” Fieldorfa, podziemne wydawnictwo założone przez Macieja Kuncewicza działające w Warszawie 1981–1989, pocz. w ramach Wydawnictwa im. Konstytucji 3 Maja, nast. samodzielnie. Używało również nazw: Wydawnictwo im. gen. E. Fieldorfa, Wydawnictwo im. gen. E. Nila Fieldorfa.

Łącznie wydano kilkanaście publikacji o tematyce historycznej, publicystycznej oraz poezje i śpiewniki, m.in.: Stanisław Kluz, W potrzasku dziejowym (1981, 1984); Józef Piłsudski, Rok 1920 (1981); Poezja odnowy (1981) oraz liczne publikacje Adama Ciołkosza Milczenie Roosevelta, 50 lat Kominternu; Tajemnica Tuchaczewskiego, Trzy zapałki Churchill’a, Zagadka Rokossowskiego (wszystkie w 1984) a także Józef Czapski, Wspomnienia starobielskie (1981, 1984); Jerzy Czech (ps. Jan Poznański), Roku pamiętnego... Wierszyki przeciw czerwonemu (1984); Jan Paweł II, Modlitwy do Matki Bożej Jasnogórskiej w czasie stanu wojennego w Polsce (audiencje środowe) 13 I 1982 – 25 VIII 1982 (1984); Stefan Kisielewski, Wstęp do programu opozycji (1984). Nakł. sięgały 300–1,5 tys. egz. Szefem wydawnictwa był M. Kuncewicz, współpracownicy: Marek Łada, Tomasz Gołębiewski, Lech Maciejewski, Krzysztof Makowiecki, Andrzej Makulec, Zygmunt Sokólski; drukarzami byli m.in.: Edward Rosłoń, Małgorzata Molska. Współpracowano m.in. z MKK Regionu Mazowsze oraz MRKS. Drukowano pisma „Wola”, „Okno”, „CDN – Głos Wolnego Robotnika”. Druk za pomocą sitoramki, sitosączka, offsetu, powielacza białkowego, odbywał się m.in. w małej poligrafii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w Hotelu Grand tamże, w okolicach Otwocka, Pruszkowa. Z czasem aktywność wydawnictwa słabła (w schyłkowym okresie drukowało gł. czasopisma). Publikacje kolportowano gł. w Warszawie oraz poprzez sieć kolporterów w in. regionach kraju.

Wydawnictwo zostało założone z inspiracji SB (1981–1988 M. Kuncewicz zarejestrowany jako TW ps. Joanna) i było rozpracowywane przez Dep. III MSW.

Cecylia Kuta

Opcje strony