Hasła rzeczowe

Hutnicy 82

„Hutnicy 82”, pismo wydawane V 1982–VI 1989 przez TKW „S” Huty Warszawa nawiązujące do protestu robotniczego z VIII 1980, powstało przy udziale Marka Jasiewicza, Andrzeja Święcickiego. Ukazało się 118 nr., obj. 2–4 s., format A4, druk m.in. przez M. Jasiewicza (także organizatora zaplecza techn.) w nieznanym nakł., techniką powielaczową i offsetową, najpierw dwutygodnik, nast. miesięcznik, a u schyłku aktywności nieregularne. Wydawano niekiedy wydania spec. (np. 27 X 1984) i dodatki nadzwyczajne (np. 28 II 1985). Redakcję z M. Jasiewiczem i A. Święcickim wspomagały m.in. Barbara Gleb oraz Alicja Korycka. W 3 nr. pisma z 20 VI 1982 poinformowano o działalności Tajnej Komisji Wykonawczej „S” huty, zamieszczano dokumenty TKW, demaskowano „kolaborantów”, podawano wiadomości z zakładu, informacje o uroczystościach w kościele św. Stanisława Kostki, bieżących wydarzeniach politycznych w kraju, sprawach socjalnych i in. Kolportaż m.in. przez M. Jasiewicza (z udziałem Lecha Sokołowskiego) obejmował m.in. Hutę Warszawa oraz dzielnicę Żoliborz. Pismo finansowane ze składek zakładowych „S”.

Tadeusz Ruzikowski

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry