Hasła rzeczowe

Hutnicy 82

„Hutnicy 82”, pismo wydawane V 1982–VI 1989 przez TKW „S” Huty Warszawa nawiązujące do protestu robotniczego z VIII 1980, powstało przy udziale Marka Jasiewicza, Andrzeja Święcickiego. Ukazało się 118 nr., obj. 2–4 s., format A4, druk m.in. przez M. Jasiewicza (także organizatora zaplecza techn.) w nieznanym nakł., techniką powielaczową i offsetową, najpierw dwutygodnik, nast. miesięcznik, a u schyłku aktywności nieregularne. Wydawano niekiedy wydania spec. (np. 27 X 1984) i dodatki nadzwyczajne (np. 28 II 1985). Redakcję z M. Jasiewiczem i A. Święcickim wspomagały m.in. Barbara Gleb oraz Alicja Korycka. W 3 nr. pisma z 20 VI 1982 poinformowano o działalności Tajnej Komisji Wykonawczej „S” huty, zamieszczano dokumenty TKW, demaskowano „kolaborantów”, podawano wiadomości z zakładu, informacje o uroczystościach w kościele św. Stanisława Kostki, bieżących wydarzeniach politycznych w kraju, sprawach socjalnych i in. Kolportaż m.in. przez M. Jasiewicza (z udziałem Lecha Sokołowskiego) obejmował m.in. Hutę Warszawa oraz dzielnicę Żoliborz. Pismo finansowane ze składek zakładowych „S”.

Tadeusz Ruzikowski

Opcje strony

do góry