Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/23548,Metrum.html
20.05.2024, 11:37

Metrum

„Metrum”, pismo podziemne wychodzące w 1983 w Siedlcach w cyklu tygodniowym, nast. do 1986 dwutygodniowym, nast. jako kwartalnik. Podtytuły: „Komitet Obrony Społecznej”, od nr. 7/8 „Solidarność”, od nr. 40 „NSZZ »Solidarność« Region Mazowsze Oddział Siedlce”, ilustracje czarno-białe od nr. 3/4. 20 XI 1983–14 I 1987 ukazały się 62 numery (niektóre podwójne): 1983: 4, 1984: 22, 1985: 22, 1986: 13, 1987: 1. 1986–1989 8 nr. kwartalnika. Nakład 1500–2000 egz. Format 30 cm. Założyciel i redaktor nacz. Cezary Kaźmierczak (pod ps. Mikołaj Biczewski podpisał pierwszych 12 numerów, następne redagował zespół), sekretarz redakcji Maria Dauksza. W redakcji: Włodzimierz Pawłowski, Liliana i Dariusz Pukiewiczowie (do 1987). Współpraca: Tomasz Olko, Witold Bobryk i Przemysław Maksymiuk. Oprawa plastyczna Joanna Andrzejewska, redakcja techn. i wykonywanie diapozytywów Lech Dauksza (także autor tekstów). Poza pierwszymi numerami druk w Siedlcach i okolicy na powielaczu, sitodruku i offsetowo: C. Kaźmierczak, Adam i Witold Bobrykowie (w drukarni w Ujrzanowie), Janusz Łuczak, Marek Michałowski, Marek i Bogusław Olszewscy (niespokrewnieni ze sobą, drukowali osobno) oraz Agnieszka, Adam i Tomasz Maciejczykowie (rodzeństwo). Kolportaż gł. przez KOS. Od nr. 28 pismo firmowało wydawnictwo Metrum. Nazwa symbolizowała program redakcji chcącej znaleźć miarę oceny ówczesnej rzeczywistości. Rozbudowany dział informacyjno-publicystyczny, regionalny i dział recenzji. Ścisła współpraca z Radiem „S” Siedlce, m.in. zapowiedzi jego audycji i przedruki radiowe wywiadów T. Olko i C. Kaźmierczaka z Konradem Bielińskim, Andrzejem Celińskim i Lechem Wałęsą. Do egz. gazety dołączano ulotki, cegiełki KOS-a i „S” oraz znaczki. „Metrum” ewoluowało od jedynej w regionie siedleckim podziemnej gazety informacyjnej do kwartalnika polityczno-kulturalnego. 1987 kontynuacja wydawania gazety jako miesięcznika „Serwis Informacyjny Metrum” (2 nr.). Kwartalnik formatu 21 cm. Tematyka historyczna, regionalna, społeczna (stała rubryka: „Teoria i praktyka surrealizmu socjalistycznego”) i literacka (wiersze, proza, eseje), dłuższe rozmowy z ludźmi podziemia (m.in. Zbigniewem Bujakiem). Prezentowano w nim fragmenty książek publikowanych późn. w wydawnictwie Metrum. Do stałych współpracowników funkcjonującej w niezmienionym kształcie redakcji należeli P. Maksymiuk i Iwona Pokora.

Krzysztof Biernacki

Opcje strony