Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/23549,Przeglad-Minski.html
23.05.2024, 08:20

Przegląd Miński

„Przegląd Miński”, podtytuł: „Pismo organizacji opozycyjnych w Mińsku Mazowieckim”, periodyk grupy uczestników podziemnej „S”, założony przez Bogusława Gołębiowskiego przy wsparciu Stefana Frelaka, Jadwigi Frelak, Jana Jerzaka, Tomasza Fusika oraz Zbigniewa Szubińskiego, wydawany nieregularnie 1984–1987 w Mińsku Mazowieckim. Łącznie ukazało się 21 nr. (oraz nr specjalny „Przeglądu Miński – satyryczny” I 1986), obj. 1 kartka A4 dwustronnie zadrukowana, druk na powielaczu białkowym, nakł. ok. 200 egz.

Pismo redagowali Bogusław Gołębiowski (ps. Kret lub redakcja) i Zbigniew Szubiński (ps. Redakcja lub ZZ). Druk Robert Trzeciecki, niekiedy z udziałem syna Michała. W periodyku zamieszczano informacje (m.in. o bieżących wydarzeniach, sytuacji ekonomicznej, wyrokach, represjach), teksty dot. aktualnej sytuacji, prześmiewcze, karykatury, również przedruki publikacji z innych pism podziemnych. Kolportaż za pośrednictwem zaufanych osób na terenie Mińska Mazowieckiego i w okolicznych zakładach, m.in. z udziałem Czesława Mroczka, B. Gołębiowskiego i Z. Szubińskiego. Za pośrednictwem kontaktów kolportażowych do grupy trafiały składki na działalność. 1986 pismo rozpracowywała SB RUSW w Mińsku Mazowieckim, Z. Szubiński ujawnił się 12 IX 1986, właściwie kończąc tym samym swój udział w wydawaniu pisma, do 1987 był rozpracowywany przez p. V SB RUSW w Mińsku Mazowieckim w ramach SOR krypt. Listy.

Tadeusz Ruzikowski

Opcje strony