Hasła rzeczowe

NOW-a 2

NOW-a 2, podziemna oficyna wydawnicza funkcjonująca w l. 1979–1981, powstała w wyniku usamodzielnienia się części Niezależnej Oficyny Wydawniczej odpowiedzialnej za druk materiałów Towarzystwa Kursów Naukowych (na zlecenie Komisji Programowej TKN). Inicjatorem powstania i gł. organizatorem wydawnictwa był Adam Kersten, który odpowiadał m.in. za zdobywanie materiałów drukarskich i organizację transportu. W prace zw. z poligrafią NOW-ej 2 zaangażowani byli również Krystyna Kersten, Grzegorz Kersten i Małgorzata Kersten, Małgorzata i Andrzej Lifschesowie (A. Lifsches pełnił również funkcję skarbnika wydawnictwa), Janusz Feliks, Jacek Kraus, Bronisław Lewandowski, Agnieszka Mataczyńska, Andrzej Pawłowski, Andrzej Święcki, Piotr Stańczyk, Piotr Bigoś, Jan Strękowski, Ewa Nawój. Z wydawnictwem współpracował m.in. Krzysztof Wyszkowski. Merytoryczny program wydawnictwa tworzyli działacze TKN: Stefan Amsterdamski, Andrzej Drawicz, Jerzy Jedlicki, Jan Kotarbiński (autor okładki wydanego przez NOW-ą 2 w 1981 r. Transatlantyku Witolda Gombrowicza), również zaangażowani w przechowywanie papieru na potrzeby oficyny (w przewożenie papieru angażowali się m.in. Tomasz Szarota, Antoni Mączak i Józef Duriasz). Pod szyldem NOW-ej 2 ukazały się m.in. cykl wykładów TKN: Forma i treść umowy społecznej Jerzego Jedlickiego (1980), Józef Piłsudski. Ewolucja myśli politycznej Marcina Króla (1981), Życie naukowe a monopol władzy (casus Łysenko) Stefana Amsterdamskiego (1981). Pod koniec 1981 NOW-a 2 przygotowywała do wydania (offsetowego) Kuriera z Warszawy Jana Nowaka-Jeziorańskiego; przygotowania przerwało wprowadzenie stanu wojennego. Wydawnictwo wówczas przestało właściwie funkcjonować; Adam Kersten swoje zapasy papieru przekazał „Tygodnikowi Wojennemu”.

Jan Olaszek

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry