Hasła rzeczowe

Serwis Informacyjny RKW NSZZ »Solidarność« Dolny Śląsk

„Serwis Informacyjny RKW NSZZ »Solidarność« Dolny Śląsk”, podziemny dwutygodnik, nast. tygodnik wydawany 1 VI 1988–14 IX 1989 we Wrocławiu, format A5, powielany na kserokopiarce i offsecie w nakł. 50 egz., rozsyłany do różnych ogniw „S” w kraju, redakcji niezależnych pism oraz na Zachód. Redaktorzy: Małgorzata Waśkiel-Zbrożek (1 VI 1988–VI 1989), nast. Anna Mirowska i Andrzej Tomczak. Publikowano krótkie wiadomości o sytuacji w zakładach pracy, we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku. Stale przedrukowywany w podziemnym piśmie „Region”.

W okresie obrad Okrągłego Stołu publikowano z odrębną numeracją wydania specjalne pt. „Negocjacje. Serwis Informacyjny Serwis Informacyjny "Serwis Informacyjny", pismo wydawane 6 II 1981 – 11 XII 1981 przez Sekcję Informacji MKZ (później MKS), następnie Sekcję Informacji ZR Regionu Południowo-Wschodniego w Przemyślu. RKW NSZZ »Solidarność« Dolny Śląsk”, 9 II–6 IV 1989 ukazało się 30 nr., obj. 2 s. (nr. 1–8 i 10–25) i 4 s. (nr. 9 i 26–30), nr 12 (z 23 II 1989) w dwóch wersjach o odmiennej treści, format A5, powielany na kserokopiarce, nakł. 150–300 egz. Redagowane przez Barbarę Labudę w jej mieszkaniu we współpracy m.in. z Pawłem Kociębą-Żabskim, Pawłem Kasprzakiem, Leszkiem Budrewiczem. Zamieszczano informacje o obradach Okrągłego Stołu, stanowiskach strony rządowej i opozycyjnej oraz OPZZ, nazwiska uczestników opozycji w podzespołach, rozbieżności i punkty wspólne, a także informacje o konferencjach prasowych, sporadycznie oświadczenia KKW i informacje o działalności KO przy Przewodniczącym NSZZ „S” Lechu Wałęsie. Kolportaż w zakładach pracy Wrocławia.

Leszek Budrewicz|Łukasz Sołtysik

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry