Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/23725,Solidarnosc-Boleslawiecka.html
20.05.2024, 12:03

Solidarność Bolesławiecka

„Solidarność Bolesławiecka”, pocz. podtytuł „Pismo RKW NSZZ »Solidarność« Dolny Śląsk Oddział Bolesławiec”; od nr. 15 (1989) „Pismo Zarządu NSZZ »Solidarność« Oddział Bolesławiec Region Dolny Śląsk”; od nr. 13 (30) 1990 „Pismo MKK NSZZ »Solidarność« Dolny Śląsk Oddział Bolesławiec”. Decyzję o wydawaniu pisma podjęto pod koniec 1988 uchwałą RKW Dolny Śląsk Oddział w Bolesławcu, zadanie powierzono Bogusławowi Jaremie, który przygotował nr 1 (20 X 1988–5 II 1989). Następnie redakcję tworzyli: B. Jarema (do XII 1989), Wiesław Ogrodnik (redaktor nacz.), Marek Bąbarski (od X 1989); od III 1990 do zespołu dołączył Wiesław Gruszka i w tym składzie zespół wydawał pismo do III 1991. Do końca VI 1989 ukazało się łącznie 7 nr., obj. 2–4 s., format A4, oraz 2 wydania spec.: z 5 IV–5 V 1989, obj. 4 s., zawierające informacje o kandydatach do Sejmu i Senatu z województw Dolnego Śląska oraz wskazówki, jak poprawnie oddać głos wyborczy, i z 2 VI 1989, obj. 1 s., będące odezwą wyborczą do mieszkańców ziemi bolesławieckiej, w której zaapelowano o oddawanie głosów na kandydatów Wojewódzkiego KO „S” w Jeleniej Górze. Do końca 1989 wydano łącznie 17 nr., od nr. 12 obj. 8 s., a w 1990 łącznie kolejnych 19 nr. 1989 dwutygodnik, 1990 ukazywało się nieregularnie, obj. 4–12 s., format A4, 1989–1 poł. 1990 druk offsetowy we Wrocławiu w drukarni RKW Dolny Śląsk, od 2 poł. 1990 w drukarni Fabryki Maszyn Górnictwa Odkrywkowego Famago w Zgorzelcu Oddział w Bolesławcu; 1989–1990 nakł. 500 egz.

Na łamach pisma: dokumenty RKW Dolny Śląsk Oddział Bolesławiec/MKK w Bolesławcu, serwis informacyjny „S” Ziemi Bolesławieckiej, informacje o represjach wobec działaczy „S” w Bolesławcu, wspierano w kandydatów WKO „S” w Jeleniej Górze do Sejmu i Senatu, zamieszczano teksty publicystyczne i historyczne, komentarze do wydarzeń lokalnych, regionalnych i krajowych, od nr. 10 1989 rys. satyryczne. Pismo wydawano do 1995, kolejnymi redaktorami nacz. byli B. Jarema (IV–IX 1991) i Mirosław Kochanowski (X 1991–1995). Kolportowane bezpłatnie w Bolesławcu i okolicy.

Łukasz Sołtysik

Opcje strony