Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/23728,Solidarnosc-Dolnego-Slaska.html
2023-11-30, 05:44

Solidarność Dolnego Śląska

„Solidarność Dolnego Śląska”, podtytuł: „Nieperiodyczna gazeta informacyjna redagowana przez niezależny zespół SDS”, gazeta informacyjna redagowana i wydawana we Wrocławiu przez zespół o tej samej nazwie, zw. z RKS NSZZ „S” Dolny Śląsk. Druk Druk „Druk”, tygodnik „S” Regionu Mazowsze wydawany II – X 1982 w Warszawie; od n-ru 7 podtytuł: „Tygodnik związkowy”. w technice offsetowej, obj. 2 s., format A5. Ukazywała się nieregularnie 29 IX 1984–16 II 1987. W redakcji: Maria Demków, Jan Koziar, Janusz Laska oraz Jakub Pigoń. Współpraca: Krystyna Ciosek, Andrzej i Rafał Pestkowscy. Na łamach publikowali ponadto m.in. Marek Muszyński i Tomasz Wójcik. Dzięki pomocy finansowej RKS NSZZ „S” pismo miało jeden z najwyższych nakł. wśród dolnośląskiej prasy podziemnej: jesienią 1984 40 tys. egz., pod koniec wydawania (II 1987) 5 tys. egzemplarzy. Publikacje gł. aktualnych informacji politycznych z kraju i regionu (opatrzone zwięzłymi komentarzami), oświadczenia i odezwy TKK i RKS (np. stanowisko RKS ws. zamordowania ks. Jerzego Popiełuszki oraz odezwa Władysława Frasyniuka i Marka Muszyńskiego do członków i sympatyków „S” regionu Dolny Śląsk w zw. z powołaniem 29 IX 1986 przez Lecha Wałęsę Tymczasowej Rady NSZZ „S”). Kolportaż wśród pracowników dolnośląskich zakładów pracy.

Dariusz Dąbrowski

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony