Hasła rzeczowe

Solidarność Cuprum (Wrocław, 1982-1983)

„Solidarność Cuprum”, pismo wydawane przez TKZ NSZZ „S” we wrocławskich Zakładach Badawczych i Projektowych Miedzi Cuprum. 1982/1983 ukazały się 3 nr. pisma, obj. 6 s., format A4. Nie miało numeracji, jedynie opatrzone datą. Wychodziło w formie maszynopisu powielanego dzięki pomocy finansowej i techn. RKS NSZZ „S” Dolny Śląsk. Za sprawy redakcyjne odpowiadał Edward Gronostajski, za druk Jerzy Kopeć. Pismo przedrukowywało oświadczenia TKK NSZZ „S” oraz fragmenty tekstów z innych czasopism podziemnych, m.in. „Biuletynu Dolnośląskiego”, odnosiło się do bieżących wydarzeń w przedsiębiorstwie Cuprum. Kolportaż wśród pracowników zakładu.

Dariusz Dąbrowski

Opcje strony

do góry