Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/23849,PIK-Poznanski-Informator-Konfederatow.html
21.05.2024, 05:12

PIK. Poznański Informator Konfederatów

„PIK. Poznański Informator Konfederatów", od nr 2 wydawany przez KAB VI Obszaru KPN/Okręgu Poznańskiego KPN, wydawany III 1988–V 1993. Ukazało się 47 n-rów (do V 1990 21 n-rów), obj. 2–6 s., format A3, A4 i A5, druk techniką sitodruku i na offsecie, ksero, nakł. 200–1 tys. egz. W redakcji w różnych okresach: Jarosław Rolewski (ps. Kazimierz Morski, Jan Wyjątek), Henryk Rychlewski, Dariusz Szyndler, Marek Wasilewski, (ps. Albert Czartowski), Przemysław Jankowski, Mariusz Hryckiewicz (fotografie), Ilona Kaźmierczak.

Publikowano m.in. bieżące informacje (w dziale „Wieści”), oświadczenia i komunikaty KPN, materiały dot. działalności, programu i historii KPN, wypowiedzi oraz artykuły działaczy tej partii, materiały o problematyce historycznej i aktualnych wydarzeniach. Nr 9 w całości poświęcony został wyborom do Sejmu PRL w 1989 i kandydatom KPN z Poznania.

Kolportowane gł. przez struktury KPN; cena egz. 20–250 zł.

Przemysław Zwiernik

Opcje strony