Hasła rzeczowe

Niezależna Grupa Samopomocy Społecznej

Niezależna Grupa Samopomocy Społecznej, utworzona w Płocku we IX 1983 z inicjatywy Macieja Gadomskiego, Elizy Jadczak, Lecha Laszkiewicza i Teresy Piechockiej. Wśród członków także: Jan Chmielewski, Maria Pęszyńska, Jerzy Tokarczyk, Danuta Wikiera, Irena Wiórkiewicz, Jerzy Wojda, Henryka Wolbach. Z grupą w różnym stopniu współpracowali: Teresa Bezard-Falgas (Francja), (organizacja wyjazdów na Zachód), Joanna Duda-Gwiazda (Gdańsk), Marcel Echantillac (Lyon, Francja), Janusz Golichowski, Hanna Grabińska (Warszawa), Andrzej Gwiazda (Gdańsk), Marek Karpiński (udostępnił na cele organizacji działkę i dom), Stanisław Kowalski (Gdańsk), Hanna Lutomirska, Anna Pracka (Warszawa), Ireneusz Rydzewski (dostarczał matryce), Włodzimierz Szafrański, Ewa Tomaszewska (Warszawa).

NGSS akceptowała założenia programowe ogólnopolskiego Komitetu Oporu Społecznego. Członkowie Grupy organizowali akcje protestacyjne, gł. w obronie więźniów politycznych (np. zbieranie podpisów pod petycjami w obronie więzionych członków KSS KOR, KK), w 1984 nawoływali na łamach pisma do bojkotu wyborów do rad narodowych, apelowali o tworzenie niezależnych od komunistów struktur związkowych, społecznych i politycznych. Organem NGSS było pismo „Wolny Strzelec”. Struktura dysponowała własnym sprzętem poligraficznym i dobrze zorganizowanym kolportażem oraz źródłami informacji w płockich zakładach. Utrzymywała stałe kontakty z działającą we Francji organizacją Solidarite avec Solidarność.

Po serii aresztowań, które w IV 1984 objęły założycieli NGSS (w tym E. Jadczak, L. Laszkiewicz, T. Piechocką) oraz współpracującą E. Tomaszewską, pozostali członkowie zrezygnowali z działalności lub kontynuowali ją w in. strukturach opozycyjnych w Płocku.

Jacek Pawłowicz

Płock, Region Płock

Opcje strony

do góry