Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/23933,RMS.html
20.04.2024, 02:38

RMS

RMS”, pismo Ruchu Młodzieży Solidarnej w Sulechowie, wydawane przez Agencję Wydawniczą RMS X – XII 1987 z podtytułem „Biuletyn Informacyjny – Ruchu Młodzieży Solidarnej”. Ukazały się 3 n-ry, obj. 2 s., format A4, przepisywane na maszynie do pisania, nakł. kilkadziesiąt egz. Wznowione w I 1989 z nową numeracją, z podtytułem „Pismo Ruchu Młodzieży Solidarnej”, do VII 1990 ukazało się 16 n-rów i nr spec. w V 1990, obj. 4–8 s., format A5, druk na offsecie i kserografie (w 1989 przez SW Oddział w Poznaniu), nakł. 300–3 tys. egz. W redakcji: Bogdan Malicki (założyciel) i Marek Kuczyński. Publikowano artykuły i komentarze dot. aktualnej sytuacji politycznej, artykuły historyczne, informowano o wydarzeniach w Sulechowie i w woj. zielonogórskim, m.in. o odbudowie „S”, niezależnych inicjatywach politycznych, protestach w zakładach, instytucjach i szkołach oraz działaniach RMS. Nr 10 poświęcony był w całości historii RMS; w n-rze spec. z V 1990 przedstawiono sylwetki działaczy RMS, którzy kandydowali w wyborach samorządowych. Zamieszczano rysunki satyryczne. Kolportowane gł. w Sulechowie i woj. zielonogórskim.

Przemysław Zwiernik

Opcje strony