Hasła rzeczowe

Biuletyn Związkowy: NSZZ Solidarnośc przy Przedsiębiorstwie Połowów Dalekomorskich i Usług Rybackich Dalmor w Gdyni

„Biuletyn Związkowy: NSZZ »Solidarności« przy Przedsiębiorstwie Połowów Dalekomorskich i Usług Rybackich »Dalmor« w Gdyni”, pierwszy nr. biuletynu ukazał się 22 XI 1980. Kontynuacja „Komunikatu Komitetu Założycielskiego Niezależnych i Samorządnych Związków Zawodowych przy PPDiUR »Dalmor« w Gdyni”. Ukazywał się raz w tygodniu (obj. 4–28 s., powielany jednostronnie lub druk offsetowy, format A4 i A5, nakł. kilkaset egz., kolportaż w jednostkach podległych Dalmorowi).

Redaktor nacz. Wojciech Barzykowski. 1981 skład redakcji uległ licznym zmianom. Najdłużej zespół pracował w składzie: W. Barzykowski i Jerzy Świder, Zofia Znamirowska – sekretarz. Pismo redagowali także: Jerzy Belka, Ryszard Gura, Jerzy Kampa, Andrzej Stengel, Edwin Wroński. Bieżące wiadomości związkowe i polityczne, wiele miejsca poświęcano samorządowi pracowniczemu. Ostatni znany nr. 43 (48) pochodzi z 11 X 1981.

Wojciech Turek

Gdynia, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry