Hasła rzeczowe

Ziemia Krakowska

„Ziemia Krakowska”, podtytuł: „Biuletyn Informacyjny WKZ NSZZ RI Solidarność w Krakowie”, 1989 z podtytułem „Biuletyn Informacyjny Tymczasowej Wojewódzkiej Rady Rolników Indywidualnych Solidarność w Krakowie”, wydawany tamże 14 XI–12 XII 1981 i IV–VII 1989. Ukazało się 10 nr. (1–5 1981 i 6–10 1989), obj. 4–28 s., format A4 i A5, druk offsetowy, nakł. 99–2500 egz.; tygodnik, 1989 miesięcznik. Pismo powstało dzięki zespołowi wydawniczemu utworzonemu IX 1981 w Wojewódzkim Komitecie Założycielskim NSZZ RI „S” w Krakowie; w jego składzie m.in.: Jerzy Rożdżyński (koordynator), Franciszek Maślanka, Jan Antoł, Jan Nowak, Michał Marcin Rak, Bronisław Gałkowski, Maciej Kozłowski, Maciej Marian Słomczyński, Maciej Sabatowicz, Stanisław Gawor, Ryszard Dzieszyński, Andrzej Kądziołka i Grażyna Piekarz. W składzie redakcji: B. Gałkowski (redaktor nacz.), A. Kądziołka, Renata Jabłońska (redaktor graficzny), F. Maślanka, R. Dzieszyński, M.M. Słomczyński (z-ca redaktora nacz. w nr. 1–3), M. Sabatowicz, S. Gawor, Władysław Rutkowski, Guido Krogulski. Redakcja mieściła się w siedzibie WKZ przy ul. Karmelickiej 16 w Krakowie, druk w Krakowskim Domu Kultury pod Baranami. Publikowano informacje o bieżącej działalności „S” RI, uchwały, oświadczenia, komunikaty WKZ i Ogólnopolskiego Komitetu Założycielskiego, np. dot. realizacji porozumień, postulaty wysuwane w czasie akcji protestacyjnych, relacje z Gminnych Zjazdów Delegatów NSZZ RI „S” i materiały dot. planowanego na XII 1981 (nast. I 1982) Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów. Instruowano, jak tworzyć samorządy i ruch związkowy na wsiach, opisywano problemy dot. polskich rolników oraz Kół „S” RI w poszczególnych miejscowościach, zamieszczano apele do rolników indywidualnych (m.in. o odsprzedawanie nadwyżek żywnościowych) oraz art. o działalności „S” i relacje opisujące obchody rocznic dot. ruchu chłopskiego, a także z wizyt, np. Lecha Wałęsy w Hucie im. Lenina w Krakowie. Kolportaż w Małopolsce za pośrednictwem Kół „S” RI. Planowano także kolportaż poprzez sieć ABC zorganizowaną przez „S”. 1981 dzięki wstawiennictwu ks. kard. Franciszka Macharskiego papier udało się pożyczyć z puli przeznaczonej dla „Tygodnika Powszechnego”; kupowano go także w sklepie dla tzw. zakładów uspołecznionych, podając się za różne przedsiębiorstwa. Na początku XII 1981 zaczął narastać konflikt co do treści art. i wiarygodności niektórych członków redakcji, w tym B. Gałkowskiego; J. Rożdżyński i Jan Fricze (OKZ i WKZ w Krakowie) planowali powołać nowy zespół redakcyjny, propozycję objęcia stanowiska redaktora nacz. otrzymał M.M. Słomczyński, odmówił. Osoby zw. z pismem rozpracowywane były przez SB przy pomocy TW ps. Lotos (M.M. Słomczyński). Próbowano wykorzystać konflikty w WKZ oraz animozje pomiędzy działaczami „S” RI w Warszawie i Krakowie. IV 1989 pismo reaktywowane. Autorkami tekstów były Anna Gorazd i Maria Osterwa-Czekaj. Numer 7 z V 1989, w dużej mierze poświęcony prezentacji kandydatów KO „S” do Sejmu i Senatu, napisany, zredagowany i wydrukowany przez Piotra Hlebowicza z SW w drukarni Wilno im. gen. L. Okulickiego Niedźwiadka w Zagórzanach.

Sławomir Chmura, Mateusz Szpytma

Opcje strony

do góry