Hasła rzeczowe

Hutnik (Głogów)

„Hutnik”, podtytuł: „Pismo czasu stanu wojennego NSZZ Solidarność HMG [Huta Miedzi Głogów]”/„Pismo czasu stanu wojennego NSZZ Solidarność”, podziemne pismo wydawane II-IV 1982 w Głogowie przez pracowników Huty Miedzi Głogów w Żukowicach KGHM Lubin; założone, redagowane i drukowane przez Zenona Tankiewicza we współpracy ze Zbigniewem Czechem i Alfredem Romanowskim. Ogółem ukazały się 4 nr., o obj. 2 s., format A4, drukowane na powielaczu, nakł. 100-500 egz.

Na łamach pisma zamieszczano komentarze nt. sytuacji politycznej w kraju i hucie po wprowadzeniu stanu wojennego, o grudniowych strajkach 1981 w HM Głogów i w Zakładach Górniczych Rudna w Polkowicach, o represjach jakie dotknęły uczestników strajku w HM Głogów (zwolnienia, obniżenie pensji, wyroku skazującym członków Zakładowego KS za zorganizowanie i kierowanie strajkiem) oraz o skazaniu na kary pozbawienia wolności Zbigniewa Magolana, Jana Mikickiego i Jacka Franczuka za wykonanie farbą napisu antypaństwowego, o konfidentach w hucie, o decyzjach dyrekcji i komisarzy wojskowych w zakładzie, informacje o tym, że w ZK w Głogowie działał ośrodek odosobnienia, ponadto wiersze m.in. Do generała oraz humorystyczne komentarze. W nr. 3 (oznaczonym jako nr 2) zamieszczono Uwagi RKS Dolny Śląsk do propozycji Komitetu ds. związków zawodowych, a w ostatnim, wydaniu specjalnym, opublikowano propozycję programu działania: stworzenie regularnej sieci łączności (wewnątrz miast, między miastami i regionami  i z zagranicą), aktywizacja działalności społecznej i tworzenie nowych struktur podziemnych; kontynuowanie działalności strajkowej; prowadzenie propagandy bardziej wyważonej i dalekowzrocznej –podporządkowanej celom związku; „tworzenie i popieranie [nowych] organizacji politycznych”; zapobieganie walce zbrojnej.

Od III 1982 Z. Tankiewicz organizował Tajną Międzyzakładową Komisję Koordynacyjną Ziemi Głogowskiej i w IV 1982 nawiązał kontakt z ukrywającym się Franciszkiem Józefem Kamińskim członkiem MKS w Zakładach Górniczych Rudna w Polkowicach, który z Andrzejem Poroszewskim redagował „Biuletyn Informacyjny Stanu Wojny”. Redaktorzy zaplanowali reorganizację i połącznie obu redakcji pism, a także sieci druku i kolportażu. W IV 1982 w ostatnim wydaniu specjalnym redakcja „Hutnika” pożegnała się z czytelnikami zapowiadając wydawanie podziemnego pisma „Zagłębie Miedziowe”. Kolportowane gł. w HM Głogów i Głogowie.

Łukasz Sołtysik

Opcje strony

do góry