Hasła rzeczowe

aneks (Opole)

„aneks” – wydawnictwo Niezależnego Zrzeszenia Studentów przy  Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu. W skład redakcji wydawnictwa wchodzili: Bożena Paliwoda, Mirosław Olszewski, Leszek Nocoń oraz Maciej Wirski. Głównym zadaniem wydawnictwa było dostarczenie środowisku akademickiemu trudno dostępnych książek z zakresu historii i literatury polskiej. W ramach tegoż wydano m.in.: Stefana Kisielewskiego „Stosunki kościół – państwo w PRL”; Natalii Naruszewicz (pseud. Leszka Moczulskiego) „Zarys historii PRL” z. 1-2, Aleksandra Sołżenicyna „Jeden dzień Iwana Denisowicza”, Stefana Żeromskiego „Na probostwie w Wyszkowie” oraz antologię „Wierszy” Czesława Miłosza. 28 lipca 1981 r., z polecenia opolskiego wiceprokuratora Wacława Jakuczki, funkcjonariusze MO dokonali rewizji w siedzibie NZS znajdującej się w DS „Mrowisko” przy ul. Katowickiej.  Konfiskacie uległy wówczas liczne publikacje “aneksu” tam składowane, a wobec redaktorów „aneksu” B. Paliwody, M. Olszewskiego, L. Noconia oraz skarbnika NZS -  Eugeniusz Hoffmana, wdrożono śledztwo na okoliczność rozpowszechniania nieprawdziwych informacje o PRL – za szczególnie szkodliwą uznano pracę „Zarys historii PRL”.  Sprawa redaktorów „aneksu” była powodem do licznych protestów zgłaszanych przez opolską „Solidarność”. Ostatecznie śledztwo przeciwko wymienionym umorzono, na mocy amnestii ogłoszonej po wprowadzeniu stanu wojennego. Ostatnią pozycją wydaną przez „aneks” był „Zniewolony umysł” Czesława Miłosza, którego nakład został niemal w całości został zniszczony po 13 grudnia 1981 r.

Członkowie redakcji „aneksu” rozpracowywani byli przez Wydz. III KWMO w Opolu, w ramach spraw, którym podlegali działacze NZS w Opolu, m.in.: SOS krypt. „Skrytka” oraz SOS krypt. „Gniazdo”.

Mariusz Patelski

Region Śląsk Opolski, Opole, NZS

Opcje strony

do góry