Hasła rzeczowe

Solidarność Akademii Medycznej (Lublin)

„Solidarność Akademii Medycznej”, biuletyn informacyjny NSZZ „S” Akademii Medycznej Lublin. Wydawca: KZ NSZZ „S” Akademii Medycznej, Lublin, pismo wychodziło w 1981, wydano 8 n-rów, 4–16 s.,nr 1 wydano jako dodatek niesamoistny do nr 14 (1981) „Solidarność Uniwersytecka: biuletyn informacyjny” Lublin, od nr 5 z podtytułem: „Biuletyn Informacyjny NSZZ «S» Akademii Medycznej w Lublinie i Służby Zdrowia Regionu”, numeracja ciągła, ukazywał się nieregularnie, od nr 6 z ilustracjami, nakł. 300–1000 egz., druk na offsecie w drukarni Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Redakcja: Janina Mańko (nr 1–3), L. Smyk, Marek Sękowski, Leszek Szczepański, A. Tomaszewska (nr 6–7), D. Komorowski (nr 8).

Pismo informowało na bieżąco o działaniach Komisji Zakładowej NSZZ „S” i władz adm. Akademii Medycznej w Lublinie. Biuletyn stawiał sobie za cel większą integrację pracowników Uczelni. Pismo przedstawiało problemy organizacyjne i socjalne pracowników służby zdrowia, zasady wynagradzania, propozycje reformowania ochrony zdrowia i szkolnictwa wyższego (m.in. „Ustawa o finansowaniu prac naukowych” w nr 6/1981). Publikowało uchwały i dokumenty władz krajowych i regionalnych „S” Służby Zdrowia, popularyzowało zachowania prozdrowotne. Biuletyn był kolportowany wśród pracowników Akademii Medycznej w Lublinie oraz pracowników służby zdrowia.

Stanisław Grzonkowski

Lublin, Region Środkowo-Wschodni

Opcje strony

do góry