Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/32867,Biuletyn-Informacyjny.html
2023-06-05, 05:26

Biuletyn Informacyjny

„Biuletyn Informacyjny”, pismo KZ „S” Akademii Medycznej w Białymstoku wydawane w 1981 (do 13 XII). Ukazało się 12 n-rów, o obj. 8–20 s., w formacie A4, drukowanych techniką offsetową, w nakł. 500–650 egz., ilustrowane. W składzie redakcji: Grzegorz Ignatowicz, Władysław Kaczmarski, Bogusław Kość, Andrzej Lussa (redaktor odpowiedzialny), Zenon Mariak, Czesław Szpak, Robert Tomczak. Pismo dostarczało bieżących informacji o pracach KZ „S” AM, o sytuacji służby zdrowia w Białymstoku, o pracach KKK „S” Akademii Medycznych, o strajku studentów białostockiej AM. Opublikowano statut Sekcji Nauki „S”. Zamieszczano publicystykę polityczną Andrzeja Lussy’ego i artykuły historyczne. Kolportowane wśród pracowników AM w Białymstoku i służby zdrowia.

Stanisław Grzonkowski

Region Białystok

Opcje strony