Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/34017,Oswiata-Niezalezna-Miesiecznik-Lodzkiego-Zespolu-Oswiaty-Niezaleznej.html
2023-09-27, 06:12

Oświata Niezależna. Miesięcznik Łódzkiego Zespołu Oświaty Niezależnej

„Oświata Niezależna. Miesięcznik Miesięcznik "Miesięcznik", podtytuł: „Opinie, Komentarze, Analizy”, niezależne pismo NSZZ «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni, wydawane V 1982 – III 1985 w Lublinie. Łódzkiego Zespołu Oświaty Niezależnej”, bezpłatne pismo wydawane 24 III 1986-1 X 1989, jako organ Łódzkiego Zespołu Oświaty Niezależnej. Początkowo jako „Oświata. Biuletyn Zespołu Nauczycieli przy MK «S» Ziemi Łódzkiej”. Następnie, od nr. 3 (V 1986) w podtytule: Biuletyn Łódzkiego Zespołu Oświaty Niezależnej; od nr. 9-10 (I-II 1987) z tytułem właściwym, zaś od nr. 33 (z 17 V 1989) bez podtytułu.

Ukazało się 36 numerów (nr 1 jako dodatek do nr. 6/61 „Solidarności Walczącej” z dnia 24 III 1986), o obj. 2-8 stron (wyjątek stanowił nr 33 o obj. 16 stron, poświęcony wyborom do Sejmu kontraktowego), w formacie A-5, drukowane metodą offsetową przez Wydawnictwo „Solidarność Walcząca”, przemianowane w I 1988 na Wydawnictwo Społeczne „Fakt”. Nakład wahał się od 2500 do 3000 egz. (wyjątek nr 13 z V 1987 w 4000 egz.). Wydawane regularnie. Zawieszone na krótko wraz z nr. 9-10 (I-II 1987) ze względu na trudności techniczne i brak środków. Wydawanie wznowiono z nr. 11-12 (III-IV 1987). Finansowany w głównej mierze z dobrowolnych składek czytelników.

Skład redakcyjny tworzyli członkowie ŁZON. Redakcję wspierał także m.in.: Aleksander Krass.

Pismo skierowane w głównej mierze do pracowników szeroko pojętej oświaty. Zamieszczane artykuły odnosiły się do aktualnej sytuacji zawodowej nauczycieli, kształtowania postaw młodzieży przez władze PRL i planowanych przez Ministerstwo Oświaty i Wychowania reform. Publikowano także poezję np. Czesława Miłosza, ale również wiersze o charakterze politycznym autorów nieznanych. Komentowano także bieżącą sytuację społeczno-polityczną w Łodzi i regionie, informowano o represjach wobec działaczy „S”. Zamieszczano oświadczenia Komitetu Organizacyjnego Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „S” Ziemi Łódzkiej i apele np. o uwolnienie W. Frasyniuka. Od nr. 16 (X 1987) pisano również o wydarzeniach w kraju i lakonicznie o sytuacji zagranicznej. Od 1988 przeważały sprawy oświatowe i wychowania.

Przemysław Stępień

Opcje strony