Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/34021,Solidarni-Wiadomosci-Wojenne.html
2023-10-01, 21:48

Solidarni. Wiadomości Wojenne

„Solidarni. Wiadomości Wiadomości „Wiadomości”, biuletyn wydawany przez podziemną „S” Regionu Mazowsze w Warszawie 15 XII 1981 – 1 IV 1990. Wojenne”, pismo wydawane 24 XII 1981-28 I 1987, od nr 8 z 13 II 1982 jako organ Międzyzakładowego Komitetu Porozumiewawczego NSZZ „S” w Łodzi. Od nr 3/168 z 15 IV 1986 pod tytułem „Solidarni” (wraz z nr 4/169 z 23 V 1986 bez dopisku MKP NSZZ „S”).

Ukazały się 173 numery o obj. 1-2 rzadziej 4 stron, w formacie A-4 (wyjątek nr 7/172 z 8 X 1986 w formacie A-5 i obj. 2 s.). Początkowo (do nr 12 z 13 III 1982) pisany na maszynie do pisania w ilości kilkudziesięciu sztuk, następnie drukowany na powielaczu, zaś od nr 3/168 metodą sitodruku, w nakładzie 500-1500 sztuk. Do wydania z 23 VI 1984 (nr 25/131) ukazywało się (z drobnymi przerwami) z częstotliwością tygodnika, następnie nieregularnie. Kolportowane bezpłatnie, jedynie ostatni nr z 28 I 1987 w cenie 10 zł. Utrzymywane z dotacji czytelników.

Pierwsze wydanie o znamionach regularnego pisma o w/w formacie, oznaczone jest jako nr 6 z 30 I 1982. Numery 1-5 początkowo stanowiły ulotki o nieregularnym kształcie, bez numeracji i daty wydania (wyjątek nr 1 z 24 XII 1981), rozpowszechniane w ilości kilkudziesięciu sztuk. Wspólnym mianownikiem wszystkich sześciu numerów był tytuł „Solidarni!”. Zarówno numerację, datację, jak i podtytuł „Wiadomości Wojenne” naniesiono wstecznie. W pełnym tytule ukazał się dopiero nr 7 z 6 II 1982.

Wydano również kilka nr. specjalnych, m.in.: nr z 20 IV 1982 o przyczynach i interpretacji wprowadzenia w Polsce stanu wojennego o obj. 7 s; nr specjalny z 11 X 1982 zatytułowany „Dodatek Sejmowy”, o obj. 2 stron, poświęcony ustawie z dnia 8 X 1982 dot. związków zawodowych.

Redakcja pisma tworzyły dwie grupy: pierwsza w składzie Bogna Maurer, Zdzisław Brewiński, Józef Bagiński, która działała od 24 XII 1981 do II 1986 (wydanie oznaczone nr 2/167); oraz druga odpowiedzialna za wydania od 15 IV 1986 do 28 I 1987.

Publikowane artykuły dotyczyły bieżącej sytuacji polityczno-społecznej i gospodarczej w kraju i regionie oraz spraw związkowych. Relacjonowano także przebieg procesów sądowych członków „S”, akcje protestacyjne mieszkańców miast, jak i internowanych działaczy. Informowano o represjach wobec strajkujących robotników. Personalnie piętnowano osoby współpracujące z SB. W treści artykułów znajdowały się również opisy przebiegu uroczystości religijnych i rozważania nt. sytuacji Kościoła w PRL. Informowano jak postępować w przypadku zatrzymania, aresztowania czy pobicia przez służby porządkowe. Zamieszczano także satyrę polityczną.

Przemysław Stępień

Opcje strony