1984

czerwiec

Kalendarium czerwiec 1984

  • Ukazuje się 1. numer pisma „Praworządność” – redaktorem naczelnym jest Marek Nowicki.

8

  • W Gdańsku zostaje aresztowany Bogdan Lis, członek gdańskiego RKK i TKK „Solidarności”.
  • Z więzienia zostaje warunkowo zwolniony Janusz Pałubicki.

17

  • Odbywają się wybory do rad narodowych. Według władz frekwencja wynosi 74%, według „Solidarności” niezależnie liczącej głosujących – około 60%.

21

  • Stanowisko TKK po wyborach:

[…] Na podstawie dotychczasowych wstępnych obliczeń można sądzić, że ponad 40% uprawnionych do głosowania odpowiedziało na ogłoszony przez TKK apel o bojkot wyborów do rad narodowych. Oznacza to, że ponad 10 mln dorosłych Polaków nie uległo wytworzonej przez władze atmosferze strachu, szantażu i pogróżek. Decyzja odmowy udziału w wyborczej farsie jest osobistym sukcesem każdego z nich. Odmowa życia w kłamstwie – program minimum każdego uczciwego człowieka – jest zarazem ogromnym zadaniem dla społeczeństwa, które wyzwala się powoli z narzuconego mu systemu zniewolenia, obłudy i strachu.
To, że dnia 17 VI 1984 r. po 2,5 latach szczególnych represji i prześladowań ponad 10 mln Polaków (a więc więcej niż członków „Solidarności” przed grudniem 1981 r.) potrafiło w sposób wyraźny przeciwstawić się władzy, świadczy, że ilość naszych zwolenników wzrasta. Taki jest efekt 2,5-letniej walki naszego Związku w podziemiu
 [...].

  • Komunikat TKK o wynikach społecznej kontroli przebiegu wyborów do rad narodowych:

[...] Z uprawnionych do głosowania wzięło udział w wyborach: Region Dolny Śląsk – miasto Wrocław 40,3%, Region Gdańsk i Sopot 47%, Region Małopolska – miasto Kraków 48,2%, Region Mazowsze – miasto Warszawa 57,4%, Region Śląsko-Dąbrowski – Katowice 57,7%, Dąbrowa Górnicza 59,3%, Gliwice 57,5%, Pyskowice 40%, Siemianowice 49,3%, Sosnowiec 55,9%, Tarnowskie Góry 59,8% [...].

do góry