1984

grudzień

Kalendarium grudzień 1984

 • Rozpoczyna działalność Oddział Solidarności Walczącej w Rzeszowie. Ukazuje się 1. numer rzeszowskiego biuletynu SW „Galicja”.

2

 • TKK w składzie: Bogdan Borusewicz (Region Gdańsk), Zbigniew Bujak (Region Mazowsze), Tadeusz Jedynak (Region Śląsko-Dąbrowski), Marek Muszyński (Region Dolny Śląsk) i przedstawiciele Regionów Bydgoszczy i Torunia, Pomorza Zachodniego, Wielkopolski oraz Ziemi Łódzkiej – w rocznicę Grudnia ‘70 wydaje oświadczenie:

Jest szczególnie wiele powodów, dla których pamiętamy i pamiętać będziemy o Grudniu. Wśród tylu innych polskich miesięcy pisanych dużą literą zajmuje on miejsce wyjątkowe. Śmierć robotników Wybrzeża w 1970, śmierć górników kopalni Wujek Wujek "Wujek", pismo wydawane od jesieni 1982 – I 1986 w Katowicach przez Młodzieżowy Komitet Oporu Społecznego przy KWK Wujek zrzeszony w sieci KOS. w 1981, wojna wypowiedziana społeczeństwu przez władzę – to dość, by nie zapomnieć [...]. W kolejną rocznicę Grudnia wzywamy wszystkich Polaków: z pamięci o tych tragicznych wydarzeniach zaczerpnijmy siłę do walki o przyszłość. Niech apel poległych przyniesie nadzieję nam – żywym. 3 W jednym z wrocławskich kościołów odbywa się tajna uroczystość poświęcenia sztandaru Solidarności Walczącej.

3-16

 • Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych we Włoszczowej (woj. kieleckie) przeprowadzają strajk okupacyjny w obronie krzyży w klasach szkolnych.

7

 • Na mocy amnestii Bogdan Lis i Piotr Mierzejewski zostają zwolnieni z aresztu, gdyż – jak wykazało śledztwo – ich czyn nie stanowi zdrady ojczyzny.

9

 • W Warszawie odbył się tajny Kongres Konfederacji Polski Niepodległej, na którym część działaczy (Zygmunt Goławski, Tadeusz Jandziszak, , Romuald Szeremietiew) opuściła szeregi KPN.

13

 • W Stalowej Woli odbywa się manifestacja w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego.
 • Wywiad z Lechem Wałęsą w „Tygodniku Mazowsze”: […] Od początku, od Sierpnia wiedziałem, że ruch będzie etapowy, że wielkich rzeczy w pierwszym etapie osiągnąć nie będzie można. [...] Ruch „S” jest w moim odczuciu silniejszy, głębszy niż kiedykolwiek. [...] Polska jest szachownicą, na której my gramy w szachy, a partner w warcaby. Oni mówią o zwycięstwach, my też mówimy, że to jednak my zwyciężamy. A tu nikt nie może zwyciężyć, tu trzeba się umówić do jednej gry. Niezależnie od tego, jakie mamy poglądy, pracować musimy w jednym kierunku. A ten kierunek to jest nasz kraj, to jest Ojczyzna, którą trzeba robić. [...]

16

 • W rocznicę Grudnia ‘70 odbywają się manifestacje w Nowej Hucie i w Gdańsku. Zatrzymany Andrzej Gwiazda zostaje skazany na 3 miesiące aresztu.

18

 • Wojskowy Sąd Garnizonowy w Szczecinie skazuje Marka Adamkiewicza na 2,5 roku więzienia za odmowę złożenia przysięgi wojskowej.

27-28

 • W Toruniu rozpoczyna się proces morderców ks. Jerzego Popiełuszki. Na ławie oskarżonych zasiadają: Grzegorz Piotrowski, Waldemar Chmielewski, Leszek Pękala i Adam Pietruszka. Składowi sędziowskiemu przewodniczy Prezes Sądu Wojewódzkiego Artur Kujawa. Jako oskarżycieli posiłkowych sąd dopuścił: matkę księdza, Mariannę, i jej pełnomocników: Jana Olszewskiego i Andrzeja Grabińskiego z Warszawy, a także Józefa Popiełuszkę – brata zamordowanego, i Waldemara Chrostowskiego oraz ich pełnomocników: Edwarda Wende i Krzysztofa Piesiewicza z Warszawy. Po odczytaniu aktu oskarżenia i wyjaśnieniach oskarżonych ogłoszono przerwę w rozprawie.

30

 • W kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie zostaje odprawiona msza św. w intencji Ojczyzny i ks. Jerzego Popiełuszki, w której uczestniczy ok. 2,5 tys. ludzi.
 • Powstaje Niezależne Wydawnictwo Książkowe Wers; podziemna oficyna wydawnicza o orientacji konserwatywno-liberalnej. Założyciele: Wiesław Żywicki – redaktor naczelny, Mirosława Łątkowska i Adam Borowski. Później do zespołu redakcyjnego dołączają Krystyna Januszkiewicz oraz Biruta Tomaszewska. Autorem oprawy graficznej jest Jan Jaromir Aleksiun. Do roku 1990 Wers wyda łącznie 30 tytułów.
do góry