Aktualnie znajdujesz się na:

O projekcie

Szanowni Czytelnicy!

Encyklopedia Solidarności jest projektem dokumentacyjnym realizowanym przez Instytut Pamięci Narodowej. Jego celem jest przedstawianie historii ruchów opozycyjnych w PRL w latach 1976-1989. Projekt ten został zainicjowany w połowie pierwszej dekady XXI w. przez Stowarzyszenie Pokolenie Pokolenie „Pokolenie”, podtytuł: od XI 1983 „Niezależne pismo Polski Walczącej”, od II 1984 „Pismo Polski Walczącej”, od I 1985 „Pismo Oświaty Niezależnej – Region Gorzów Wlkp.”, od IV 1986 „Pismo Oświaty Niezależnej”; wydawane w Gorzowie Wielkopolskim. w Katowicach, które go wówczas też prowadziło. Po kilku latach przyłączył się do niego Instytut Pamięci Narodowej.

Głównym efektem prac prowadzonych w ramach Encyklopedii Solidarności są biogramy i hasła rzeczowe. Pierwsze z nich  obejmują osoby z najróżniejszych  organizacji, środowisk, grup w tym w największym stopniu działaczy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Hasła rzeczowe obejmują szeroki wachlarz problemowy związany z opozycją w PRL 1976–1989,  która charakteryzowała się niezwykłą różnorodnością struktur i form aktywności.  Wśród nich znaleźć można pisma i wydawnictwa wydawane poza cenzurą, regiony NSZZ „Solidarność”, struktury zakładowe i ponadzakładowe, branżowe, myśl polityczną „Solidarności”. Encyklopedia obejmuje też inicjatywy opozycyjne takie jak Komitet Obrony Robotników/Komitet Samoobrony Społecznej „KOR”, Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela w Polsce, ogólnopolska organizacja opozycyjna działająca od 25 III 1977, założona z inicjatywy środowisk niepodległościowych. Pod dokumentem założycielskim „Apel do społeczeństwa polskiego” podpisy złożyło 18 osób: Mieczysław Boruta Spiechowicz, Andrzej Czuma, Karol Głogowski, Kazimierz Janusz, Stefan Kaczorowski, Leszek Moczulski, Marek Myszkiewicz-Niesiołowski, Antoni Pajdak, ks. Bohdan Papiernik, Zbigniew Sekulski, Zbigniew Siemiński, Bogumił Studziński, Piotr Typiak, o. Ludwik Wiśniewski, Adam Wojciechowski, Andrzej Woźnicki, ks. Jan Zieja, Wojciech Ziembiński. Konfederacja Polski Niepodległej, Ruch „Wolność i Pokój”, Niezależne Zrzeszenie Studentów, Solidarność Walcząca i in. Hasła dotyczą również szczególnych wydarzeń  (np. porozumień społecznych, zbrodni lubińskiej i in.), kościołów i parafii/domów zakonnych, a także duszpasterstw akademickich, ośrodków odosobnienia etc.

Materiał zgromadzony przez Encyklopedię Solidarności przygotowywało łącznie już kilkuset autorów w tym wielu z IPN. Dzięki ich wysiłkowi oraz kolejnych redakcji dotąd przekazano czytelnikom cztery tomy Encyklopedii Solidarności w formie papierowej. W każdym z nich zamieszczono kryteria służące wyselekcjonowaniu osób i zagadnień do biogramów i haseł rzeczowych. Informacje Informacje „Informacje”, pismo wydawane 20 III – 5 X 1981 przez Społeczny Komitet Budowy Pomników Ofiar Grudnia 1970 r. w Gdyni; w nr. 2-11 w tytule nazwa wydawcy: „Społeczny Komitet Budowy Pomników Ofiar Grudnia 1970 r. w Gdyni”. o kolejnych tomach, w tym listy biogramów i haseł, można znaleźć w dziale „Opublikowane tomy Encyklopedii Solidarności”.

Materiał zebrany obecnie na stronie  zawiera ok. 2 tys. biogramów i haseł związanych z opozycją w PRL, autorstwa, z nielicznymi wyjątkami, pracowników IPN. Jest to pierwsza część znacznie szerszego już zgromadzonego przez Encyklopedię Solidarności materiału. Czasowe zawężenie na naszej stronie zakresu biogramów i haseł spowodowane jest koniecznością dostosowania stanu pozostałego zgromadzonego przez redakcję materiału do bieżących regulacji formalno-prawnych. W miarę rozwiązywania tych kwestii materiał dostępny na stronie będzie poszerzany.

Niektóre biogramy i hasła  zostały zamieszczone na stronie jeszcze w wersjach roboczych, które z czasem zostaną zastąpione aktualniejszymi. Redakcja ma świadomość brakujących wciąż haseł i biogramów. Uzupełnianie ich stanowić będzie jedno z działań zespołu redakcyjnego portalu Encyklopedii Solidarności.

Podstawową bazę biograficzno-hasłową uzupełnia w planach rozbudowany dział Zasoby. Docelowo mają znaleźć się w nim różnego rodzaju materiały: pisma wydawane poza cenzurą, znaczki poczty podziemnej, koperty, plakaty, ulotki, kalendarze oraz zdjęcia.

Nowa internetowa odsłona Encyklopedii Solidarności  będzie aktualizowana oraz uzupełniana. W tym zakresie oczekujemy także na informacje i sugestie od Czytelników. Istnieje obecnie również możliwość ich bezpośredniego przekazywania z niniejszej strony internetowej.

Redakcja

 

Opcje strony

do góry