Opublikowane tomy Encyklopedii Solidarności

Opozycja w PRL 1976–1989

Opozycja w PRL 1976–1989, red.  Grzegorz Waligóra (red. naczelny), Łukasz Sołtysik (zastępca red. naczelnego), Kamil Dworaczek (sekretarz), Leszek Próchniak, Marcin Zwolski,  Stowarzyszenie Pokolenie, Warszawa 2019.

W tomie 3 Encyklopedii opublikowano ogółem 1521 tekstów – 1115 biogramów działaczy NSZZ „Solidarność”, organizacji, partii i środowisk opozycji z lat 1976–1989 oraz 406 haseł rzeczowych. 

Opcje strony

do góry