Opublikowane tomy Encyklopedii Solidarności

Opozycja w PRL 1976–1989

Opozycja w PRL 1976–1989, red. Jan Olaszek (red. naczelny), Tomasz Kozłowski (zastępca red. naczelnego), Grzegorz Wołk (sekretarz redakcji), Kamil Dworaczek, Przemysław Zwiernik, Stowarzyszenie Pokolenie, Warszawa 2020.

NSZZ „Solidarność”, powstały w konsekwencji fali strajków latem 1980 r., odegrał niezwykle istotną rolę nie tylko w najnowszej historii Polski, ale i naszej części Europy. To fenomen w historii nie tylko Europy, ale także świata. Dlatego to fenomenalne zjawisko społeczne i polityczne pilnie warto i trzeba dokumentować, badać, opisywać, a następnie ustalenia historyków i innych badaczy popularyzować w społeczeństwie. Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976–1989 ma na celu możliwie wszechstronne przedstawienie ludzi, struktur organizacyjnych, wydawnictw oraz wydarzeń towarzyszących genezie i działalności tego wielkiego ruchu społecznego, aż do chwili załamania się dyktatury komunistycznej w 1989 r

Opcje strony

do góry