Publikacje naukowe

Księża dla władzy groźni. Duchowni współpracujący z opozycją (1976–1989)

Księża dla władzy groźni. Duchowni współpracujący z opozycją (1976–1989), red. Rafał Łatka, Warszawa 2019.

Publikacja składa się z 23 artykułów opisujących różne aspekty współpracy duchowieństwa z opozycją. Opracowanie ma charakter zbioru studiów i nie aspiruje do wyczerpania podejmowanej problematyki.

Część z nich to próby całościowego spojrzenia na aktywność poszczególnych kapłanów, walczących o nowe świątynie, wygłaszających antykomunistyczne kazania czy wspierający środowiska opozycyjne.

2019 Warszawa

Opcje strony

do góry