Publikacje naukowe

Opozycja antyreżimowa w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w latach 1956–1989

Błażejowska Justyna, Opozycja antyreżimowa w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w latach 1956–1989, Volumen, Warszawa 2018.

Autorka powiązała postawy ludzi i ich działalność z wydarzeniami politycznymi. W efekcie powstał portret środowiska, w którym rozpoznajemy bohaterów i rozumiemy motywacje ich działań na tyle, na ile wynikają one ze zgromadzonych materiałów […] Poznajemy wiele mało znanych faktów. Praca Praca „Praca”, pismo wydawane X 1986 – 1989 przez Duszpasterstwo Ludzi Pracy Archidiecezji Warszawskiej. jest pionierska i doskonale udokumentowana. To mikrohistoria niewielkiego instytutu, w którą wpisana jest makrohistoria inteligenckiej opozycji w PRL.

Opcje strony

do góry