Publikacje naukowe

…jak my ich nienawidzimy. Represje sądowe po radomskim Czerwcu 1976 r.

Kutkowski Arkadiusz, …jak my ich nienawidzimy. Represje sądowe po radomskim Czerwcu 1976 r., Lublin 2016.

Od pierwszych lat istnienia Polski Ludowej jednym z zasadniczych elementów reakcji państwa na masowe protesty społeczne były represje sądowe. Pierwszym przejawem sygnalizowanego zjawiska był proces wytoczony w lipcu 1946 r. uczestnikom masowych manifestacji w dniu 3 maja 1946 r. Wojskowy Sąd Rejonowy w Krakowie skazał w tej sprawie siedem osób, zasądzając im kary bez­względnego więzienia w wymiarze od roku do pięciu lat.

Opcje strony

do góry