Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/publikacje/publikacje-naukowe/20236,Nigdy-przed-moca-nie-ugniemy-szyi-Oboz-internowania-w-Potulicach-19811982.html
2021-09-16, 21:29

„Nigdy przed mocą nie ugniemy szyi”. Obóz internowania w Potulicach 1981–1982

Galij-Skarbińska Sylwia, Polak Wojciech , „Nigdy przed mocą nie ugniemy szyi”. Obóz internowania w Potulicach 1981–1982 , Bydgoszcz–Gdańsk 2015.

Monografia ukazuje historię obozu internowania w Potulicach. W latach 1981–1982 przetrzymywano w nim działaczy „Solidarności” i innych organizacji niezależnych, internowanych i więzionych przez władze PRL po wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 r. Publikację uzupełniają aneksy zawierające m.in. listę osób internowanych.

Opcje strony